Rakennetun ympäristön kohde Saunasaarenkatu 10 - PURETTU

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ala-Pispala
  Inventointinumero:
  2012/0065
  Nimi:
  Saunasaarenkatu 10 - PURETTU
  Osoite:
  Saunasaarenkatu 10
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  30.05.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pikkutalo on rakennettu ilmeisesti vuonna 1920. Rakennus on säilyttänyt pienistä muutoksista huolimatta erinomaisesti alkuperäisen runkomuotonsa, sekä alkuperäiset tai niitä vastaavat rakennusosat ja -materiaalit, kuten loiva avoräystäinen satulakatto, symmetrinen julkisivujen aukotus, laudoitus- ja listoitustapa, T-malliset ja pieniruutuiset ikkunat sekä pulpettikattoinen kuisti. Pihan pinnat ja kasvillisuus ovat perinteiset joskin hoitamattomat.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Asuinrakennus on tyypiltään harvinaistunut yhden perheen pikkutalo. Pihapiirissä on säilynyt alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen tapa, pieni asunto puutalossa.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Saunasaarenkadun ja Tahmelan viertotien, alueen vilkkaasti liikennöidyn pääkadun, kulmauksessa sijaitsevalla tontilla ja asuinrakennuksella on suurehko merkitys katumaisemassa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Saunasaarenkadun ja Tahmelan viertotien kulmauksessa sijaitseva, loivasti etelään laskeva tontti, jolla 1920 rakennettu pikkutalo.
  Historia:
  Alueella on ollut Pispan tilan rantapellot, jotka on palstoitettu asuintonteiksi 1900-luvun alussa. Ilmakuvien ja 1930 asemakartan perusteella tontin asuinrakennus on rakennettu 1920. Sen on aiemman inventoinnin perusteella rakentanut Hermanni ”Kuuro-Virtanen” perheelleen. Virtasen jälkeen rakennuksella on ollut useampia omistajia ja siinä on asunut paljon lyhytaikaisia vuokralaisia. Asuinrakennus on vuokrattuna. Pihan itäreunalla on sijainnut ilmeisesti asuinrakennuksen kanssa samaan aikaan rakennettu suorakaide piharakennus, joka on sittemmin purettu. Tontilla on säilynyt piharakennuksen betoniset perustukset. Tonttirajat ovat säilyneet pääosin muuttumattomina 1930-luvulta.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Välittömässä lähiympäristössä on alueen perinteistä 1920-luvun rakentamista edustavia yksittäispientaloja sekä 1970-2000-lukujen omakotitaloja. Maasto on tasaista ja se laskee loivasti Pyhäjärveen.

  Kulku sisäänkäynneille on Saunasaarenkadulta, asuinrakennuksen eteläpuolelta. Ajo pienelle tasatulle autopaikalle on tontin lounaiskulmasta. Saunasaarenkadun puolella on orapihlaja-aita. Piha on villiintynyt ja hoitamaton, mutta siellä on säilynyt perinteistä puutarhakasvillisuutta, kuten perennoja, omenapuita ja sireeniä. Tontilla kasvaa myös koivu, pihlajaa ja runsaasti vaahteroita. Pihan yleisilme, pinnat, jäsentely ja kasvillisuus ovat perinteiset.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuinrakennuksen, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennuksen julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon, rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Asuinrakennuksen harvinaistuneen rakennustyypin, pikkutalo, säilyminen.

  Pihan ja asuinrakennuksen aseman säilyminen katumaisemassa.

  Aiemmat tutkimukset:
  Pispalan rakennusinventointi: PMM/ Anu Eerikäinen/ 16.4.2002. 2002 inventoinnin kohdenumero 114.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

Media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 549
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 30.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 550
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anu Eerikäinen
  • Kuvausaika:
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Saunasaarenkatu 10 Saunasaarenkatu 10 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Ala-Pispala Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 356 2019 14.08.2019 Tampere, Saunasaarenkatu 10, poikkeuslupahakemus rakennuksen purkamiselle Tampereen kaupunki
  Avaa 503 2020 17.09.2020 Tampere, Saunasaarenkatu 10, poikkeuslupahakemus rakennuksen purkamiselle Tampereen kaupunki
  Avaa 361 2022 02.06.2022 Tampere, Ala-Pispala, Saunasaarenkatu 10, Poikkeamislupahakemus asuinrakennuksen rakentamiselle Tampereen kaupunki

Kartta