Arkeologinen kohde Toijala

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Akaa
  Nimi:
  Toijala
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000019478
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Toijalan kylänpaikka 1700-luvun isojakokartan ja maastotarkastuksen perusteella.
  Tutkimukset:
  Kalle Luoto/FCG 2011: Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava. Selvitys muutosalueiden rakennetuista ja arkeologisista kulttuuriympäristöistä. Arkeologiset maastotarkastukset.

  Ark.inv. Timo Jussila, Timo Sepänmaa, Janne Soisalo 2021.

  Arkistoselv. Riku Kauhanen ja Kalle Luoto 2021.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  211411
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6785032 P2 (ETRS-TM35FIN) 6785382 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 331593 I2 (ETRS-TM35FIN) 332292 I 
  Kohteen laajuus:
  N. 6,5 ha.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Toijalan kirkosta 500 m länsiluoteeseen.
  Kohteen kuvaus:
  Toijalassa oli vuonna 1761 laaditun isojakokartan mukaan 15 taloa, jotka olivat ryhmittäytyneet pitkäksi nauhaksi kylänraitin varrelle Lotilanjoen molempien rantojen tuntumaan.

  Kylän kirkko sijaitsi 1700-luvulla nykyisen kivisakastin yhteydessä kylän luoteispuolella vanhan maantien varressa. Kylän läpi kulki ilmeisesti keskiajalta periytyvä Hämeenlinnan ja Tammerkosken välinen tie, joka noudattelee nykyisten Kurvolantien ja Valtatien linjausta. Toinen vanha tielinja (mahdollisesti 1760-luvun loppupuolelta) on sillan länsipuolelta erkaneva maantie Urjalaan, joka noudattelee nykyisiä Köyvärintien ja Kurisjärventien linjauksia.

  Nykyisin kylätontti on osittain rakennettu ja kylätontin halki kulkee päällystetty Kurvolantie. Kylätontin parhaiten säilyneet historialliset tonttimaat sijaitsevat Lontilanjoen itäpuolella Kurolantien varrella sekä rautatien läheisyydessä Lontilanjoen kaakkoispuolella. Rautatiealueen välittömässä läheisyydessä, sen itäpuolella on autioitunut talonpaikka ja rakennuksiin kuuluvia raunioita.

  Lontilanjoen länsipuolella kylätontin alue on voimakkaammin rakennettu kuin joen itäpuolella. Erityisesti Kyövärintien eteläpuolella sijaitsevan Akaan kaupunginkirjaston kohdalla näyttää maastoa voimakkaasti muokatun. Kyövärintien pohjoispuolen pihapiirien alueella on todennäköisesti säilynyt osia muinaisjäännöksestä.

  Rautatien länsipuolella on Sanduddin tapettitehdas, jonka alueella kylätontin rakenteet lienevät suurelta osin tuhoutuneet. Tosin on huomattava, että tehdas näyttäisi sijaitsevan historiallisten karttojen perusteella kylän varsinaisten tonttimaiden välissä. Sen sijaan tehtaan ja radan välissä on nykyisin autioitunut osa kylän tonttimaata. Tällä alueella havaittiin raunioita ja rakennuksen perustuksia. Kurvolantien varrella nykyinen asutus on lähinnä omakotiasutusta, jonka alueella saattaa olla säilynyt osia Toijalan kylän historiallisista kerrostumista.

  Luokitusehdotus:
  Rauh.lk. 2

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kurvolantie, rakennuksen perustusten purkamisen valvonta 2014 Akaa
   
  Toijala
   
  Valvonta
   
     
  Avaa Akaan historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoinventointi Akaa
   
    Arkistoselvitys
   
  01.05.2021 31.05.2021
  Avaa Akaa, Toijala, viiden korttelin arkeologinen inventointi 2021 Akaa
   
  Toijala
   
  Arkeologinen inventointi
   
  01.04.2021 08.11.2021
  Kohteen kuva 
  Avaa
  PIRKANMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA -LIIKENNE JA LOGISTIIKKA Selvitys muutosalueiden rakennetuista ja arkeologisista kulttuuriympäristöistä Kangasala
  Kihniö
  Lempäälä
  Nokia
  Orivesi
  Parkano
  Pirkkala
  Tampere
  Urjala
  Valkeakoski
  Ylöjärvi
  Akaa
  Mänttä-Vilppula
  Sastamala
   
    Rakennusinventointi
  Arkeologinen inventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.01.2011 05.09.2011

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 366 2013 23.09.2013 Akaa, Toijala, Monkon tila, Kurvolantie 3, tulipalossa vaurioituneen asuinrakennuksen pakkomenettelyn aloittaminen omistajaa vastaan rakennuksen purkamiseksi tai kunnostamiseksi Akaan kaupunki
  Avaa 119 2018 27.02.2018 Akaa Korvolantien kaavamääräykset ja kulttuuriperintökohteen merkitys
  Avaa 201 2023 27.04.2023 Akaa, Toijala, vesihuollon saneeraushanke HS-Vesi
  Avaa 475 2023 14.07.2023 Akaa, Toijala, paineenkorotusaseman purkaminen HS-Vesi

Kartta