Arkeologinen kohde Knuutila (Penttilä)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Nokia
  Nimi:
  Knuutila (Penttilä)
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000007490
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kartanot
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Tutkimukset:
  arkeologinen inventointi Vadim Adel 2000; koekaivaus Sami Raninen 2012; arkeologinen inventointi Kirsi Luoto 2012; kaivaus Kreetta Lesell 2013; arkeologinen inventointi Timo Sepänmaa, Janne Soisalo, Taika-Tuuli Kaivo 2021.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212302
  Peruskartan nimi:
  Siuro
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6820494 P2 (ETRS-TM35FIN) 6820653 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 305773 I2 (ETRS-TM35FIN) 305925 I 
  p1 6823490 p2  (YKJ)
  i1 3306000 i2  (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Nokian kirkosta 9,3 km länteen.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 9,4 km länteen Nokian kirkosta. Knuutilan kartano sijaitsee Siuron taajaman liepeillä, lähellä Kuloveden itäpohjukan pohjoisrantaa. Kiinteistö sijaitsee laajan hiesusavialueen ja soramoreenialueen rajalla. Knuutilan kartanon pihapiirin eteläpuolella, Kuloveden pohjoisrannan ja selkeästi erottuvan rantatörmän välillä, on laaja luhtamainen vesijättövyöhyke.

  Kohteen kuvaus:
  Knuutilan kartano sijaitsee Siuron taajaman liepeillä, lähellä Kuloveden itäpohjukan pohjoisrantaa. Kiinteistö sijaitsee laajan hiesusavialueen ja soramoreenialueen rajalla. Knuutilan kartanon pihapiirin eteläpuolella, Kuloveden pohjoisrannan ja selkeästi erottuvan rantatörmän välillä, on laaja luhtamainen vesijättövyöhyke.

  1600 – 1800-lukujen kartta-aineiston perusteella Penttilän historiallinen kylätontti sijoittuu Knuutilan kartanon pihapiirin länsi- ja luoteispuoliskoon. Kylätontti ulottui lounaassa/etelässä lähes rantatörmään asti ja pohjoisessa/koillisessa Knuutilan kartanon nykyiselle pysäköintialueelle. Sorapäällysteiselle pysäköintialueelle ei tehty koekuoppia, mutta muuten vuoden 2012 koekuopitus kattoi kylätontin kokonaan.

  Vuoden 2012 koekaivausten esinelöydöstöön sisältyi resentin materiaalin ohella tyypillistä historiallisen ajan kylätonttilöydöstöä sekä rautakaudentyyppistä keramiikkaa ja merovingiajan tasavarsisolki, jolla ei kuitenkaan ollut selkeää löytökontekstia. Koekaivauksessa havaittiin myös kiinteitä rakenteita, niiden joukossa ilmeisesti seinälinjaan liittyviä kiveyksiä. Rakenteita ei voitu ajoittaa. Vuoden 2018 inventoinnissa ei uusia havaintoja. V. 2021 inventoinnissa todettiin, ettei muinaisjäännös ulotu tien pohjoispuolelle.

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Nokia, Siuro, Knuutilan kartanon suunnitellun uudisrakentamisalueen arkeologinen tarkkuusinventointi 2021 Nokia
   
    Arkeologinen inventointi
   
  14.06.2021 23.09.2021
  Avaa Nokia, Siuro, Linnavuori, Kulju osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2018 Nokia
   
    Arkeologinen inventointi
   
  08.06.2018 16.11.2018
  Avaa Nokia, Knuutila Penttilän historiallisen kylätontin ja mahdollisen keskiaikaisen säterinpaikan kaivaus vuonna 2013 Nokia
   
    Kaivaus
   
  04.06.2013 23.07.2013
  Avaa Siuro - Kullaanvuori siirtoviemärilinjan arkeologinen inventointi 2012 Nokia
   
    Arkeologinen inventointi
   
  27.11.2012 28.03.2013
  Avaa Knuutila Nokia
   
    Koekaivaus
   
  07.06.2012 20.06.2012

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 431 2013 31.10.2013 Siuro-Kullaavuori siirtoviemärilinja, linjan muutos Knuutilan kohdalla
  Avaa 222 2022 11.04.2022 Nokia, Knuutilan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nokian kaupunki
  Avaa 459 2022 09.08.2022 Nokia, Siuro, Knuutilan kartanon asemakaavan luonnos (NOK/1615/05.00.02/2021) Nokian kaupunki