Hae tietoa Kulttuuriympäristöstä

Tietokantaan on tallennettu tietoa erityyppisistä alueista, joita ovat hallinnolliset alueet eli kylät ja kaupunginosat, erilaiset tutkimusalueet, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet sekä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Aluetieto kattaa vain osan Pirkanmaata ja karttuu sitä mukaa kun tutkimus- ja tallennustyö etenevät.

Perushaku Tarkennettu haku Karttahaku

Tietokantaan tallennetaan tietoja tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä eli muinaismuistolain suojaamista kohteista sekä muista arkeologisista kohteista. Aineisto on koottu arkisto- ja rekisteritiedoista ja sitä päivitetään jatkuvasti kenttätutkimusten uusilla tiedoilla. Kattavimmat kohdetiedot ovat peräisin maakuntamuseon omista tutkimuksista, joita on tallennettu Siiriin vuodesta 2007 alkaen; muista kohteista on vain perustietoja. Tarkempia tietoja kaikista kohteista saa Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Perushaku Tarkennettu haku Karttahaku

Tietokantaan on tallennettu tietoa rakennetun ympäristön kohteista (pihapiiri, kiinteistö tai muu suppeahko, rajattu kokonaisuus ) sekä yksittäisistä rakennuksista. Tiedot karttuvat sitä mukaa kuin tutkimus- ja tallennustyö etenevät. Pirkanmaan maakuntamuseon tutkimukset on tallennettu Siiriin vuodesta 2007 alkaen, myös muita inventointitietoja digitoidaan jatkuvasti. Osa kohteista on tallennettu museon tutkijoiden tarkastuskäyntien yhteydessä.

Perushaku Tarkennettu haku Karttahaku

Tietokantaan on tallennettu Pirkanmaan maakuntamuseon ja Tampereen hiippakunnan inventoinneissa vuodesta 2012 alkaen inventoidut haudat muistomerkkeineen sekä yksittäisiä muissa yhteyksissä selvitettyjä kohteita. Hautausmaan tiedot avautuvat Rakennetun ympäristön kohteet -linkin kautta, joka löytyy yksittäisen haudan tiedoista. Tietokantaa täydennetään tietojen karttuessa ja aikaisempaa tutkimusaineistoa digitoidaan mahdollisuuksien mukaan.

Perushaku Tarkennettu haku

Täältä löydät perustietoja ja kuvia Pirkanmaan alueen muistomerkeistä. Tällä hetkellä Siiriin on tallennettu kattavimmin toiseen maailmansotaan liittyvien muistomerkkien tietoja. Hautamuistomerkit löytyvät hautojen ja hautausmaiden yhteydestä.

Perushaku Tarkennettu haku Karttahaku

Tietokantaan tallennetaan tietoa erilaisista tutkimuksista ja selvityksistä, jotka koskevat Pirkanmaan alueen kulttuuriympäristöä. Kattavimmat tiedot koskevat Pirkanmaan maakuntamuseon omia tutkimuksia, joita on tallennettu Siiriin vuodesta 2007 alkaen; myös muiden tutkimusten perustietoja viedään tietokantaan jatkuvasti. Tutkimusten lisäksi Siiristä löytyy tietoa muistakin maakuntamuseon hankkeista.

Perushaku Karttahaku
Tarkennettu haku

  Ei sisällä ja tai
 

Tietokantaan on tallennettu Pirkanmaan maakuntamuseon viranomaislausunnot vuoden 2013 alusta.

Perushaku Tarkennettu haku