Maakuntamuseon lausunto 367 / 2014 Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavojen yhteinen viranomaisneuvottelu

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Dnro / vuosi: 367 / 2014
  Otsikko:
  Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavojen yhteinen viranomaisneuvottelu
  Asiakirjan arkistotunnus, laji:
  12.03.01.10 Lausunto
  Lausunnon saaja:
  Tampereen kaupunki
  Lausunnon pvm:
  26.09.2014
  Tiivistelmä:
  Ojalan kaavahankkeen vaikutusten arviointi arkeologisen perinnön osalta on puutteellinen. Kaavaehdotuksen selostuksen suositus turveradan hyödyntämiseksi kevyenliikenteen kulkureittinä on lähtökohtaisesti ristiriidassa muinaismuistolain kanssa eikä sitä voida hyväksyä ilman tarkempia neuvotteluja. Turveradan kokonaisuuden säilymisen turvaamiseksi sm-2 -määräystä on syytä täydentää. SE-2 –alueen määräyksessä on perusteltua mainita myös arkeologiset arvot luontoarvojen rinnalla.

Sisältö

 •  
  Lausunnon teksti

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Tampere
   
    Ojalan turverata ja -tehdas     1000019709 teollisuuskohteet
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen