Tutkimushanke Tampere, Kalevantie 3 Rakennusinventointi asemakaavamuutosta varten 11.12.2020

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Tampere, Kalevantie 3 Rakennusinventointi asemakaavamuutosta varten 11.12.2020
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Millainen selvitys kohteesta on tehty ja mihin tarkoitukseen: kohteesta on laadittu asemakaavatasoinen inventointi osana tonttia koskevaa asemakaavamuutosta.

  Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu: Kohteen ympäristöstä, sen kehittymisestä ja historiasta sekä itse kohderakennuksesta on koottu tietoa. Inventointityöhön on kuulunut arkistointikäynnit Tampereen kaupungin- että rakennusvalvonnan arkistoissa, kenttäkäynti kohteessa ja ympäristössä, aineiston analysointi, tallennus ja raportointointi.

  Selvityksen tavoitteena on ollut selvittää maankäytön suunnittelua varten olemassa olevan rakennuksen säilyttämismahdollisuudet sekä arvioida uudisrakentamisen kaupunkikuvallisia vaikutuksia huolellisesti. Asemakaavatasoisen rakennusinventoinnin avulla olemassa olevan rakennuksen ja sen ympäristön kulttuurihistorialliset arvot ja suunnitelman vaikutukset on voitu määritellä tarkemmin. Selvityksen tuloksena on saatu tietoa alueen historiasta ja nykyisen

  rakennuksen eri vaiheista ja kehityksestä, alueen arkkitehtuurille tyypillisistä piirteistä sekä kulttuurihistoriallisista arvoista. Tämä tieto voidaan huomioida tulevissa asemakaavoissa ja hyödyntää alueille suunniteltavissa uudisrakennuksissa yhtenäisen ja paikkaan liittävän arkkitehtuurin saavuttamiseksi.

  Inventointi työtä on tehnyt Jenni Jousi Sanaksenaho Arkkitehdit Oy:sta ja työtä on ohjannut Pirkanmaan maakuntamuseolla rakennustutkija Anna Lyyra-Seppänen. Selvitys toteutettiin kesä-lokakuussa 2020. Inventointityöhön kuuluivat esiselvitykset ja arkistointikäynnit Tampereen kaupungin- että rakennusvalvonnan arkistoissa, kenttäkäynti kohteessa ja ympäristössä, aineiston analysointi, tallennus ja raportointi. Pirkanmaan maakuntamuseota on konsultoitu ja ohjattu työtä sen edetessä.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Sanaksenaho Arkkitehdit Oy / Jenni Jousi
  Hankkeen alkupvm:
  01.06.2020
  Hankkeen loppupvm:
  11.12.2020

Media

 • Kohteen kuva

  YTHS rakennusinventointi kansi.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Liitetiedostot

 •  

  8847_Rakennusinventointi_20201211.pdf

  • Kuvaus:
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVII Tullin alue ja Sorsapuisto Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Avaa Tampere
   
  Kalevantie 3 / Sähkötaso Oy ja Salosen Lasihiomo Oy / YTHS   Tulli
   
  Kalevantie 3 hoito
  liike-elämä
  teollisuus