Arkeologinen kohde Haukisuo 2

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Haukisuo 2
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000039123
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
  Tyypin tarkenne:
  tervahaudat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Tutkimukset:
  Inv. Kalle Luoto, Teemu Tiainen 2020.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6829783 P2 (ETRS-TM35FIN) 6829783 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 335679 I2 (ETRS-TM35FIN) 335679 I 

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Paikalla on tervanpolttoon käytetty rännihauta. Rakenne on itä-länsi -suuntainen. Kivennäismaahan kaivettu kuoppa on noin 4 metriä pitkä ja yläosastaan 1,5 metriä leveä. Kuopan syvyys oli noin 0,9 metriä. Ränni on V:n mallinen ja pohjalta vain noin 0,4 m metriä leveä. Rännin itäpuolella on ilmeisesti rakenteeseen liittyvä matala kuoppa (juoksutuskuoppa). Kuopan eteläpuolella on selkeä valli, joka todennäköisesti koostuu kuo-pasta kaivetusta maasta. Länsi- ja itäpuolella valli on matalampi ja erottuu heikoimmin.

  Paikalla kasvaa harvaa kuusimetsää. Maasto laskee loivasti kohti kaakkoa ja Haukisuota.

  Kuopan pohjalle kaivetussa koekuopassa oli nokea ja hiiliä, mutta ei erityisen runsaasti. Maaperä paikalla oli kivistä moreenia, jota oli hankala kaivaa.

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere, Sorilan suunnittelualueen arkeologinen inventointi 2020 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  29.06.2020 30.06.2020

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 464 2020 20.08.2020 Tampere, Sorila, Kaitavedentie 460, Destian suunnitellun hankealueen arkeologinen inventointi
  Avaa 583 2020 12.10.2020 Tampere, Destia Oy:n kajoamislupahakemus koskien kahta kiinteää muinaisjäännöstä Tampereen Sorilassa, kiinteistöllä Marttila (837-509-2-65) Museovirasto
  Avaa 657 2022 28.09.2022 Tampere, tilan 837-509-2-65 MARTTILA metsänkäyttöilmoitus
  Avaa 745 2022 14.10.2022 Tampere, tilan 837-509-2-65 MARTTILA metsänkäyttöilmoitus Metsäliitto osuuskunta/Metsä Group

Kartta