Maakuntamuseon lausunto 356 / 2014 Tampere, Koivistonkylä, Hylliniitynkatu 13 rakennuksen purku ja tontin jakaminen kolmeen osaan

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Dnro / vuosi: 356 / 2014
  Otsikko:
  Tampere, Koivistonkylä, Hylliniitynkatu 13 rakennuksen purku ja tontin jakaminen kolmeen osaan
  Asiakirjan arkistotunnus, laji:
  12.03.01.10 Lausunto
  Lausunnon pvm:
  04.11.2014
  Tiivistelmä:
  Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Koivistonkylän varhaisimmat pientalot on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Aluetta on kaavoitettu 1950-luvulla ja sen jälkeen täydennetty ja uudelleenrakennettu eri vuosikymmenillä. Hylliniitynkatu 13:ssa sijaitsee 1940-luvun lopulla rakennettu, ajalleen tyypillinen omakotitalo. Hylliniitynkatu 13 sijaitsee korttelissa, jossa varhainen rakennuskanta on pääosin säilynyt ja joka näin ollen kuvastaa hyvin alueen pientaloasutuksen historiaa. Sen lähiympäristössä rakennuskanta on heterogeenisempää.

  Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että Hylliniitynkatu 13:n nykyisellä raken-nuksella on asutushistoriallista arvoa Koivistonkylän rakentumisen historian ku-vastajana. Kohteen säilyminen olisi suotavaa, mutta sen arvot eivät käytettävis-sä olevien tietojen perusteella ole niin merkittäviä, että museo edellyttäisi kohteen suojelemista asemakaavassa purkamisen kieltävällä sr-merkinnällä. Tontin jakomahdollisuudet ratkaistaan asemakaavalla, eikä maakuntamuseo vielä tässä vaiheessa ota kantaa tontin jakamiseen kolmeen osaan. Maakuntamuseo kuitenkin toteaa, että alueen arvoihin ja ominaispiirteisiin erityisesti varhaisimman kaavoituksen ja rakentamisen osalta kuuluu tonttien väljyys, joka tulee huomioida myös uutta asemakaavaa laadittaessa. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta museolla ei ole hankkeesta huomautetta-vaa.

Sisältö

 •  

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Avaa Tampere
   
  Hylliniitynkatu 13 - Nurmenkatu 10   Koivistonkylä
   
  Hylliniitynkatu 13 - Nurmenkatu 10 asuinkiinteistö