Tutkimushanke Pirkkala Sankilan ranta-asemakaava-alue kulttuuriympäristö- ja rakennusinventointi

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Nimi:
  Pirkkala Sankilan ranta-asemakaava-alue kulttuuriympäristö- ja rakennusinventointi
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Sankilan ranta-asemakaava-alue on osa Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä Museoviraston vuonna 1993 laatimassa selvityksessä. Kansallisena kulttuuriperintönä sitä koskee valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tämän vuoksi Pirkanmaan maakuntamuseo on katsonut, että alueelta tulee tehdä MRL:n 9§ mukainen kulttuuriympäristöä koskeva perusselvitys, josta käy ilmi maiseman historialliset peruspiirteet sekä rakennetun ympäristön nykytila.

  Työn tilaajana ovat olleet yksityiset maanomistajat, joita ranta-asemakaava koskettaa. Kaavan suunnittelija on Suunnittelukeskus Oy. Kulttuuriympäristön ja rakennusten kohdeinventointien taso on neuvoteltu yhdessä maakuntamuseon edustajan kanssa. Inventoitavaksi valittiin arkkitehdin valokuvien perusteella kolme vanhinta ja parhaiten ominaispiirteensä säilyttynyttä rakennusta.

  Raportti löytyy Pirkanmaan maakuntamuseon arkistosta.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Rakennuskulttuurityö Kivikenkä / Pauliina Tiusanen

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Avaa Pirkkala
   
  Tervaniemi Sankila
   
    Vihtamontie 86 asuinkiinteistö
  vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Vihtamo - Ojanen Sankila
   
    Vihtamontie 90 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lepikkö Sankila
   
    Vihtamontie 106 vapaa-aika