Maakuntamuseon lausunto 77 / 2013 Tampere, Koivistonkylä, Nirvankatu 13, omakotitalon rakentaminen ja vanhan omakotitalon purkaminen, lupahakemus

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Dnro / vuosi: 77 / 2013
  Otsikko:
  Tampere, Koivistonkylä, Nirvankatu 13, omakotitalon rakentaminen ja vanhan omakotitalon purkaminen, lupahakemus
  Asiakirjan arkistotunnus, laji:
  12.03.01.10 Lausunto
  Lausunnon saaja:
  Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta
  Lausunnon pvm:
  08.03.2013
  Tiivistelmä:
  Tampereen kaupunki pyytää Pirkanmaan maakuntamuseolta lausuntoa Nirvankatu 13:ssä sijaitsevan 1930-luvun alun asuinrakennuksen purkamisesta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa paikalle uusi omakotitalo. Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1953.

  Nirvankatu 13:n lähiympäristön rakennuskanta koostuu 1900-luvun eri vuosikymmenillä rakennetuista pientaloista. Nirvankatu 13 edustaa alueen varhaista omakotirakentamista. Asuinrakennus on remonttien myötä kokenut muutoksia, mutta se on yhä tunnistettavissa oman aikansa omakotitalotyypin edustajaksi ja sillä on kulttuurihistoriallista arvoa Koivistonkylän asuinalueen historian ilmentäjänä. Tästä näkökulmasta katsottuna kohteen purkaminen on valitettavaa. Pirkanmaan maakuntamuseo kuitenkin katsoo, että tämänhetkisen tiedon valossa Nirvankatu 13:lla ei ole sellaista kulttuurihistoriallista arvoa, että sen säilyttäminen olisi välttämätöntä. Kyseiseltä tontilta ei ole tunnettuja muinaisjäännöskohteita, eikä maakuntamuseolla käytettävissä olevien tietojen perusteella hankkeeseen liity muinaisjäännöksiin kohdistuvia selvitystarpeita.

Sisältö

 •  
  Lausunnon teksti

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Avaa Tampere
   
  Nirvankatu 13   Koivistonkylä
   
  Nirvankatu 13