Arkeologinen kohde Kalliojärvi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Teisko
  Kylä:
  Saarlahti
  Nimi:
  Kalliojärvi
  Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kivirakenteet
  Tyypin tarkenne:
  rajamerkit
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  1778
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Tampereen ja Ruoveden rajalla metsämaastossa avokalliolla sijaitseva rajamerkki, joka muodostuu irtokivien päälle asetetusta pystykivestä. Kivessä on kaiverrokset C, D ja 2.7.1778 ja nro 204.
  Tutkimukset:
  Tarkastus H. Poutiainen, J. Tiilikkala 2013
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  -
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6854656 P2 (ETRS-TM35FIN) 6854673 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 345812 I2 (ETRS-TM35FIN) 345836 I 
  Koordinaattiselite:
  kohteen keskipiste
  Kohteen laajuus:
  kivilatomus 2 x 2 m
  Rajausperusteet:
  näkyvät rakenteet ja maaston topografia

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Rajakivi sijaitsee Tampereen ja Ruoveden rajalla Kalliojärven Ruovedenlahden etelärannan tuntumassa, avikalliolla metsämaastossa.
  Kohteen kuvaus:
  Kivilatonus 2 x 2 m, koskeus 0,7 m, rakenteessa 4-5 kivikertaa. Latomuksen keskellä on kivipaasi, leveys 0,4 m, paksuus 0,2 m, koskeus näkyvältä osalta 0,6 m. Kiven itä-, pohjois- ja eteläpuolella latomuksessa on pystyssä kapeat viisarikivet. Rajakiven pohjoisseinämässä allekkaiset numerot 2,1778, 7 ja vuosiluku 2.7.1778. Eteläpuolella on numero 204 ja sen alapuolella mahdollisesti kirjaimet C ja D. Kyseessä on ilmeisesti Messukylän ja Ruoveden pitäjien rajapiste.
  Luokitusehdotus:
  rl 2
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  10 m rajamerkinä näkyvistä reunoista laskettuna

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Tampere
   
  Teisko
   
    01.05.2013 17.06.2013

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 234 2014 11.08.2014 Tampere, Kalliojärven ja Ahvenlammin ranta-asemakaavaehdotus, kaava nro 037 Tampereen kaupunki, Kirjaamo

Kartta