Rakennetun ympäristön kohde Tredu Sammonkatu, entinen kauppaoppilaitos

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kaleva
  Nimi:
  Tredu Sammonkatu, entinen kauppaoppilaitos
  Osoite:
  Sammonkatu 45
  Kohdetyyppi:
  opetus
  Rakennusten lukumäärä:
  2

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sivistyshistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Kohde edustaa ansiokkaasti paikallista modernismia 1960-luvun vaihteessa. Se on osa Tamperelaisten modernististen rakennusten sarjaa, joka nosti Tampereen arkkitehtuurin uuteen nousuun 1950-luvun puolivälistä lähtien. Kilpailuvoittajana se kertoo myös arkkitehtikilpailujen merkityksestä rakennetun ympäristön historiassa; miten kilpailutoiminnalla saatiin nostettua arkkitehtonisen suunnittelutyön arvostusta ja täten edesautettiin rakennuskohteiden toteutumista kokonaissuunnitelmina, vailla taloudellisin syin perusteltuja kompromisseja.

  Kohteen syntyhistoria kuvastaa hyvinvointivaltion rakentumista, aikakautta jolloin sodan vaikutusten jälkeen päästiin täydellä teholla panostamaan erilaisten oppilaitosten ja muiden julkisten rakennusten suunnitteluun.

  Tredu Sammonkatu, eli entinen Tampereen kauppaoppilaitos, on tärkeä osa Kalevan alueen historiaa ja maisemaa. Suunnittelukilpailulla haettiin Kalevan monotoniseksikin koetulle asuinrakennusrivistölle selkeää ja edustavaa päätettä, minkä tehtävän kohde ansiokkaasti täyttää.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Uusi kauppaoppilaitos rakennettiin vuosina 1964 - 65. Kolmikerroksinen modernistinen rakennus edustaa ns. hallikoulumallia missä yhteistilat ryhmittyvät suuren keskushallin tai aulan ympärille. Hallin laidoilla kulkevat käytävät joiden ulkolaidoille opetustilat sijoittuvat.

  Päärakennuksen länsipuolella sijaitsee yksikerroksinen rakennus jossa alunperin sijaitsi siivoojan, vahtimestarin ja talonmiehen asunnot. Nykyään tilat on otettu opetuskäyttöön.

  Historia:
  Tampereen kauppaoppilaitoksen Wivi Lönnin suunnitteleman vuonna 1913 käyttöön otetun rakennuksen tilat kävivät riittämättömäksi 1950-luvulla. Vuonna 1957 aloitettiin uuden talon rakennushanke ja kaupunki varasi tontin Kalevan kaupunginosasta 1959. Kauppaoppilaitoksen uudisrakennuksen suunnittelukilpailu julistettiin helmikuussa 1960. Kilpailuun jätettiin 35 ehdotusta. Kilpailun voittivat Kari Virta ja Timo Penttilä ehdotuksellaan "Mercurio". Penttilä ja Virta tekivät myös lopulliset rakennuspiirustukset. Tampereen kaupungilla oli kuitenkin samaan aikaan meneillään monia investointeja jotka siirsivät kauppaoppilaitoksen rakentamista. Rakentaminen alkoi viimein v. 1964 ja rakennus otettiin käyttöön syksyllä 1965. Tuolloin Tampereen kauppaoppilaitoksen perustamisesta oli kulunut 75 vuotta.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Arkkitehtuurikilpailussa etsittiin ratkaisua joka muodostaisi Sammonkadun varren monotoniseksi koetulle asuntoalueelle asuntorakentamisesta selkeästi poikkeavan ja erottuvan päätteen. Tässä tavoitteessa Penttilän ja Virran ehdotus onnistuu hyvin. Rakennuksen tiukka modernistinen ilme, kappalemainen monumentaalisuus sekä sijoittelu sivusuunnassa keskeisesti avaralla tonttilla nostaa sen selkeästi julkisten rakennusten ryhmään.

  Pohjois-eteläsuunnassa rakennus on vedetty tontin takaosaan ja sen eteen muodostuu aukio. Leveät portaat johdattavat tulijan Sammonkadulta rakennuksen eteen luontevasti muodostuvalle aukiolle. Rakennuksen pääty ei ole kadun suuntainen ja saapumissuunta Sammonkadulta asettuu rakennukseen nähden kulmittain, jolloin rakennuksen pitkän sivun perspektiivinäkymä pääsee oikeuksiinsa.

  Päärakennuksen länsipuolella sijaitsevan sivurakennuksen betoniset päätyseinät jatkuvat muurina joka länsipuolella muodostaa suojaisan pihan ja itäpuolella liittää rakennuksen päärakennuksen länsijulkisivuun. Päärakennuksen koilliskulmassa on betonimuurin muodostama entinen jätenurkkaus johon v. 2007-2009 muutostöiden yhteydessä rakennettiin polkupyöräkatos joka nykyisin toimii rullakkovarastona. Samaan aikaan lisättiin myös nestejäähdytinaitaus rakennuksen pohjoispuolelle. Asuinrakennuksen eteläpuolelle on v. 2001 rakennettu vihreästä teräksestä tupakkakatos, joka ei istu alkuperäisten rakennusten tyyliin.

  Kirjalliset lähteet:
  Ars Suomen taide 6, Keuruu 1990.

  Jaakola, Juha; Leskinen, Marjatta: Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. Tampere 1998.

  Mukala, Jorma: Metso, Voima, Tuulensuu - Tampereen arkkitehtuuria, Tampere 1999.

  Rasila, Viljo: Tampereen Historia IV, Tammer-Paino Oy. Tampere 1992.

  Rihlama, Seppo: Rakennustaidetta Tampereella. Tampereen kaupungin tiederahaston julkaisuja. Porvoo 1968.

  Rytkölä, Marianne: Tampereen Kauppaoppilaitos 1890-1990. Jyväskylä 1990.

  Virta, Kari; Fager, Nils-Erik: Tampereen kauppaoppilaitoksen suunnittelukilpailu. Arkkitehti-lehti Kilpailuliite 4/1960.

  Tampereen kaupungin Koskesta voimaa -sivut: Kalevan alueen rakentaminen: www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/rakennus.html

  http://www15.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1940-60/XX.htm

  Museovirasto; valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY: Kalevan kirkko ja kaupunginosa: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1253

  Suulliset lähteet:
  Arkkitehti Mauri Niemi, Tampereen kaupungin tilakeskus. (Puhelinhaastattelu 1.12.2015)

Media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 717
  • Alanumero: A:6305
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Juhani Riekkola
  • Kuvausaika: 24.08.1965
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 781
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 781
  • Alanumero: 7
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 166
  • Alanumero: 103
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Mirkku Haapasaari
  • Kuvausaika: 24.11.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 166
  • Alanumero: 120
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Mirkku Haapasaari
  • Kuvausaika: 24.11.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA
  • Alanumero: Dia:27
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Tredu Sammonkatu, sivurakennus Sammonkatu 45 asuinrakennus - rivitalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Tredu Sammonkatu, entinen Tampereen kauppaoppilaitos, päärakennus Sammonkatu 45 oppilaitos
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaleva Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Avaa Tampere
   
    Kauppaoppilaitos Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tredu Sammonkatu (entinen Tampereen kauppaoppilaitos), rakennusinventointi Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  16.12.2015 14.12.2015
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 499 2013 13.01.2014 Tampere, Kaleva, Sammonkatu 47, Jäähallinraitti ja Hervannan valtaväylä, asemakaavojen ajanmukaistaminen ja katuyhteyden muodostaminen, Isku, Tampere Areena, Tredu, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8489 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu
  Avaa 279 2017 04.07.2017 Tampere, Kaleva, Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45, Pellervon koulun ja Tredun tontit, katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen, tarkastettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaavan muuotosluonnos, kaava 8297 Tampereen kaupunki
  Avaa 535 2017 12.12.2017 Tampere, Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit, katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaavaehdotus, kaava 8297 Tampereen kaupunki
  Avaa 650 2023 27.09.2023 Tampere, Väinämöisenkuja 4 (Sammonkatu 45), Tredun entinen asuinrakennus ja aidat, purkamislupahakemus Tampereen kaupunki

Kartta