Arkeologinen kohde Nurmi - Kangasala Nurmi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Nurmi
  Nimi:
  Nurmi - Kangasala Nurmi
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018837
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  16
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kulkuväylät
  Tyypin tarkenne:
  tienpohjat
  Laji:
  muu kohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Historiallinen, ainakin 1700-luvun lopulta peräisin oleva ja yhä käytössä oleva Nurmen kylästä Kangasalan Vesijärvelle johtanut tielinja.
  Tutkimukset:
  inventointi Kirsi Luoto 2010; koekaivaus Timo Jussila 2012
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6825574 X2 6825629 X 
  Y1 2497201 Y2 2497872 Y 
  Z1 105 Z2 110 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826502 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826551 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337558 I2 (ETRS-TM35FIN) 338230 I 
  p1 6829391 p2 6829417 (YKJ)
  i1 3337663 i2 3338334 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Inventointialueella olevan tielinjan äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  -

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Tielinja kulkee inventointialueella nykyisen Lintukalliontien kohdalla. Tie kulkee itään Kaitavedentieltä (tie 338) kohti Knagasalan Ruutanaa ja Vesijärveä. Tie kulkee suureksi osaksi metsän keskellä, mutta kulkee myös suhteellisen tiehään asutun Kangasalan Ruutana asuinalueen halki. Kesän 2010 inventointialueella tie kulkee omakotialueella.
  Kohteen kuvaus:
  Nurmin kylästä kohti Kangasalan Vesijärveä kulkeva tielinja on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Ti esiintyy niin ikään Nurmin kylää kuvaavassa isojakokartassa vuodelta 1972 (Lilius). Tie on ollut osa suorinta Ruoveden ja Kangasalan välistä reittiä.

  Nykyään tielinja noudattelee inventointialueella Lintukalliontien linjausta. Kaitavedentien ja Lintukalliontien risteyksen alueella tielinjaus eroaa hieman nykyisestä tielinjauksesta, mutta lienee eroavalta osaltaan tuhoutunut risteysalueen ja päiväkodin edustan piha-alueen ajoväylän ja parkkialueen kohdalta.

  Luokitusehdotus:
  Muu kohde, ei täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja krtieereitä. Historiallinen, vähintään 1700-luvun lopulta peräisin oleva, yhä käytössä oleva tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa kohde on otettava huomioon suojeltavana elementtinä ja merkittävä kaavaan kaavatasoon nähden sopivalla merkinnällä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  -
  Lähistön kohteet:
  -

Media

 • Kohteen kuva

  Kuninkaan tiekartasto_sivu_173.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Kuninkaan tiekartaston kartatsta, jossa Nurmi - Kangasalatie esiintyy. (Harju & Lappalainen 2010, 173)
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  18.09.2023 22.12.2023
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Kartta