Arkeologinen kohde Sorila (Sorrila)

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Sorila
  Nimi:
  Sorila (Sorrila)
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018820
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  2
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Keskiajalle takautuva, 1540-luvun lähteissä mainittu Sorilan (Sorrila) kylätontti sijaitsee nykyäänkin asutun tilakeskuksen alueella Sorilanlammin luoteispuolella.
  Tutkimukset:
  arkeologinen inventointi Kirsi Luoto/Pirkanmaan maakuntamuseo 2010; valvonta Sami Raninen 2015; valvonta Kirsi Luoto 2017; arkistotutkimus Kalle Luoto & Minttu Kervinen 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6827490 X2 6827720 X 
  Y1 2496780 Y2 2497000 Y 
  Z1 110 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6828429 P2 (ETRS-TM35FIN) 6828676 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337237 I2 (ETRS-TM35FIN) 337456 I 
  p1 6831310 p2 6831540 (YKJ)
  i1 3337340 i2 3337560 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan noin 2,5 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 2,6 kilometriä koilliseen Aitolahden kirkosta, nykyisessä Sorilan kylässä Kaitavedentien (tie 338) ja Pulesjärventien risteyksen kaakkoispuolella, noin 200 metriä luoteeseen Sorilanlammista. Maasto alueella viettää loivasti kohti kaakkoa ja Sorilanlammia. Kohdetta ympäröivät laajat peltoaukea ja kohteen ympäristö onkin leimallisesti ihmisen toiminnan synnyttämää kulttuurimaisemaa, jossa on ennen kaikkea nähtävissä perinteisen elinkeinon, maanviljelyksen, merkit.
  Kohteen kuvaus:
  Sorilan kylässä oli vuonna 1540 kuusi tilaa. Sorri eli Marttila, Korpi ja Juudas eli Peukunen jäivät pysyviksi kantatiloiksi. Toinen Juudas hävisi hyvin pian, Pekan tila yhdistettiin toisiin 1500-luvun lopulla ja toinen Sorri yhdistettiin 1630-luvulla Kulkkaan kantatilaan. (Arajärvi 1954, 708) Kylän tiloista toimii yhä vanhalla kylätontilla Kulkas, joskin Korpi ja Marttila esiintyvät vielä peruskartan nimistössä ja niiden autioituneita rakenuksia sijaitsee kylätontilla. Peukusen tontilla, joka sijaitsee hieman erillään muusta tonttimaasta, asutaan yhä ja tämän osan kylänpaikkaa katsotaan olevan tuhoutunut.

  Ensimmäinen maininta koskien Sorilan kylää on mahdollisesti jo vuodelta 1433. Asiakirjassa mainittujen tarkastusmiesten joukossa esiintyvät Sipi ja Juho Long, jotka saattavat olla samaa sukua kuin Sorilan Kulkkaan isäntä Erkki Long, joka puolestaan mainitaan lähteissä vuonna 1541. Varmasti Sorilan kylään viitataan kuitenkin eräsijojen omistuksesta kertovassa eräluettelossa 1440-luvulta. Luettelossa mainitaan Olavi Sorri Sorilan kylästä.(Arajärvi 1954, 41 ja 42) Kylätontilla sijaitseva Kulkkaan tila on ollut 1600-luvulla ratsumiestila ja 1700-luvulta lähtien Järvensivun rusthollin augmentti (Jaakola 2008, 54).

  Kylätontilla nykyään sijaitseva rakennuskanta on pääasiassa peräisin 1800-luvulta tai tätä vanhemmalta ajalta ja ne on perustettu joko kiviharkoille tai nurkkakivien varaan. Kulkkaan kaksikerroksisesta päärakennuksesta kertoo tilan perimätieto, että se olisi 1500-1600-luvulta. Rakennusta on jatkettu vuonna 1886. Rakennuksessa on toiminut myös kestikievari. Päärakennuksen pohjoispuolelle jäävää puistomaista keskuspihaa ympäröivät talli, navetta ja aitta. Tiilestä muurattu ja rapattu talli on 1800-luvulta ellei jopa tätä vanhempi. Tiilinen navetta on rakennettu vuonna 1898 uusgotiikan henkeen.(Jaakola 2008, 54) Hirsiaitta lienee 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta. Kulkkaan tallin vieressä sijaitseva Korven vanha päärakennus on ollut jo pitkään autiona ja lienee peräisin 1800-luvulta.

  Kyläntontin itäosassa, Korven päärakennuksen edessä, on nykyään hiekkainen ratsatuskenttä. Kenttä ei vaikuta kovinkaan syvään perustetulta. Kylätontin itäosassa on aikanaan sijainnut Marttilan tila päärakennuksineen. Marttilan päärakennus on siirretty Aitolahteen nykyisen Tiikon tilan maille. Kylätontin itäosassa sijaitsee lisäksi tiilinen navettarakennus., jonka pohjoispuolella on sijainnut rakennus, joka on palanut 1960-luvulla. Tämä osa kylätonttia on lähes umpeen kasvanutta pusikkoa.

  Kylätontin pohjoisosa on tuhoutunut Pulesjärventien ja Kulkkaan tilakeskuksen pohjoisosan rakennuskannan vaikutuksesta. Tien lisäksi maakerroksia tuhoavia elementtejä ovat tilakeskuksen pohjoisosan uudehko piharakennus (mahdollisesti konesuoja), uudehko betoninen maantasainen siilo sekä näiden läheisyydessä sijaitseva asfaltoitu koneiden säilytysalue/tie. Pulesjärventien pohjoispuolella on säilynyt pieni kappale kylätonttia Lumokorventien ja Pulesjärventien risteyksen luoteispuolella olevalla pellolla ja pienellä pusikoituneella alueella.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu, 1500-luvun asiakirjoissa mainittu asuinpaikka, joka on edelleen käytössä. Kohteen tarkempi rajaus sekä vanhimpien kulttuurikerrosten ja rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Kohteen suoja-alueeksi ehdotetaan 10 metriä.
  Lähistön kohteet:
  Kohteen välittömässä läheisyydessä eteläpuoellla sijaitsee kohde Messukylä-Ruovesi Sorila 1 -niminen kohde ja luoteispuolella noin 200 ja 600 metrin päässä kohteet Messukylä-Ruovesi 2 ja 3. Noin kilometrin päässä kohteesta koilliseen, länteen ja kaakkoon sijaitsevat kohteet Palo (Pahlo), Myllymoisio, Holvasti sekä Partola (Pardola). Kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisteritunnuksia.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN2047.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila). Kylätontin koillisosaa Pulesjärventien pohjoispuolella. Kuvattu länsilounaasta. Kuvattu länsilounaasta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2031.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila Sorrila), Kulkkaan tiilinen navetta. Kuvattu länsilouaasta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2036.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila) Kulkkaan tiilinen navetta 1900-luvun alusta. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2025.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila). Kylätontin luoteisosan tiilinen rakennus sekä hirsinen aitta. Kuvattu kaakosta.


  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2039.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila. Vanhan Korven tilan tiilinavetan pohjoispuolinen alue, jota ei voitu tarkastaa. Kuvattu koillisesta.


  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2041.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila). Resentti kiviperustus kylätontin eteläosassa. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2037.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila) Kulkkaan siilo tiilisen navettarakennuksen luoteispuolella. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  Sorila_liitekartta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Sorilan kylän isojakokartasta vuodelta 1764 (Rehnström).
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  DSCN2033.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila) Kulkkaan päärakennuksen eteläpuoli. Kuvattu itäkoillisesta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2027.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila), Kulkkaan päärakennus. Kuvattu länsilounaasta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2028.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Sorila (Sorrila) Kulkkaan päärakennuksen pohjoispuolista pihaa. Kuvattu lounaasta.
  • Kuvausaika: 1.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN2056.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Sorilan (Sorrila) kylätontti kuvattuna kaakosta. KYY 53: 14
  • Kuvausaika: 1.9.2010

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Sorila (kylä[epäselvä]) Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Avaa Tampere Sorila 2017 maakaapelilinjan kaivuun arkeologinen valvonta Tampere
   
    Valvonta
   
  18.04.2017 19.04.2017
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere Sorila Pulesjärventie 17 Tampere
   
  Aitolahti
   
  Valvonta
   
  09.09.2015 16.09.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 2 2016 26.02.2016 Tampere, Aitoniementie 25 ja Pulesjärventie 15 maakaapelointi hanke Tampereen Vera Oy

Kartta