Arkeologinen kohde Laalahti (Laialax)

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Laalahti
  Nimi:
  Laalahti (Laialax)
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018819
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  1
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  yksinäistalot
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Aitolahti
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kiinteä muinaisjäännös, kylätontti, sijaitsee alueella, jossa nykyään on luhtiaitta, hevoshakaa sekä maatilan talouspihaa.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6826672 X2 6826733 X 
  Y1 2495056 Y2 2495122 Y 
  Z1 105 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6827709 P2 (ETRS-TM35FIN) 6827775 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 335466 I2 (ETRS-TM35FIN) 335534 I 
  p1 6830572 p2 6830632 (YKJ)
  i1 3335573 i2 3335639 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan noin 0,24 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 700 metriä itäkoilliseen Aitolahden kirkosta, Aitoniementien pohjoispuolella, Laalahden tilan mailla, 170 metrin päässä Näsijärven Laalahden rannasta. Kohde sijaitsee länteen ja lounaaseen viettävän mäen päällä, topografisesti asuinpaikalle otollisella tasaisella alueella. Ympäristö yksinäistalotontin alueella on maatilan talouspihaa, joka kasvaa lyhyttä nurmea. Muinaisjäännösalueebn länsiosassa kulkee soratie. Osa kylätontista oli vuoden 2010 tarkastuksen aikana hevoshakana. Kohteen alueella sijaitsee myös vanha, jo ennen vuotta 1917 käytössä ollut luhtiaitta (Jaakola 2008, 34).
  Kohteen kuvaus:
  Laalahden kylässä tiedetään vuoden 1540 maakirjan mukaan olleen kaksi tilaa, joiden molempien isännät olivat seppiä (Suvanto 1988, 227). Taloista toinen liitettiin Laalahden kantatilaan 1600-luvun alkupuolella (Jaakola 2008, 34; Nummi et al. 2006, 26). Laalahti on myös entinen ratsumiestila (Nummi et al. 2006, 26) ja myöhemmin rustholli (Jaakola 2008, 34; Arajärvi 1954, 215). Olof Rehnströmin vuonna 1764 laatimassa kartassa esiintyy Laalahdessa kolme rakennusta Hriviniemeen vievän tien pohjoispuolella.

  Kylätontin alueella, Aitoniementien pohjoispuolella, sijaitsee nykyään kaksi rakennusta: uudehko 1900-luvun loppupuolella rakennettu tallirakennus sekä ainakin jo vuonna 1917 käytössä ollut, nurkkakiville perustettu luhtiaitta. Alue on muuten rakentamatonta, mutta sen poikki kulkee etelästä pohjoiseen soratie. Alue uuden tallirakennuksen kohdalla ja eteläpuolella lienee maastotarkastuksen havaintojen perusteella epäotollista säilyneitä kulttuurikerroksia ajatellen, mutta soratien itäpuolisella alueella kulttuurikerrosten säilyminen on mahdollista. Kiinteä muinaisjäännös sijaitsee kylätontin alueen itäosassa, jossa nykyään on luhtiaitta, hevoshakaa sekä maatilan talouspihaa.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu, 1500-luvun asiakirjoissa mainittu asuinpaikka, joka on edelleen käytössä. Kohteen tarkempi rajaus sekä vanhimpien kulttuurikerrosten ja rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-alueeksi ehdotetaan viittä metriä asemoidun kylätontin rajasta laskien.
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 1,5 kilometriä lounaaseen sijaitsee Hirviniemen Ruokosen yksinäistalo ja 1,9 kilometriä koilliseen Sorilan historiallinen kylätontti.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN1935.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Laalahden (Laialax) kylätontti lännestä kuvattuna. KYY 53:6
  • Kuvausaika: 30.8.2010
  Kohteen kuva

  DSCN1936.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Laalahden (Laialax) kylätontti etelästä kuvattyuna. KYY 53:7
  • Kuvausaika: 30.8.2010
  Kohteen kuva

  Laalahti_liitekartta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Laajalahden rustohollin tiluksia kuvaavasta kartasta vuodelta 1764 (Rehnström).
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Laalahti Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Kartta