Arkeologinen kohde Värmälä Pirilä

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Värmälä
  Nimi:
  Värmälä Pirilä
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011526
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  8
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  yksinäistalot
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  keskiaika
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Pirilän yksinäistalon tontti sijaitsee Näsijärveen kuuluvan Matehisenlahden ja Valkeajärven väliin jäävällä kannaksella. Paikalla on nykyisinkin Pirilän tilan rakennuksia.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 8

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212410
  Peruskartan nimi:
  KÄMMENNIEMI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6835974 P2 (ETRS-TM35FIN) 6836047 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 335047 I2 (ETRS-TM35FIN) 335129 I 
  Paikannustarkkuus (arvio):
  0
  Rajausperusteet:
  0

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Pirilän yksinäistalon tontti sijaitsee Näsijärveen kuuluvan Matehisenlahden ja Valkeajärven väliin jäävällä kannaksella noin 500 metriä N Piriläntien ja Viitapohjantien risteyksestä. Talonpaikka on Valkeamäen NE-puolella peltojen ympäröimänä, sen pohjoispuolella noin 90 m on Ala-Pirilän talo.
  Kohteen kuvaus:
  Kohde paikallistettiin inventoinnin esityövaiheessa vanhojen karttojen digitoinnin perusteella. Maastokäynnillä havaittiin, että paikalla on nykyisinkin Pirilän tilan rakennuksia. Paikalla on kolme rakennusta, vanha ja uusi päärakennus, sekä piharakennus. SE-osiltaan talonpaikka on nykyisin pihamaata ja peltoa. Paikalla asutaan pysyvästi. Värmälän kylän talot sijaitsivat melko kaukana toisistaan, ja joissain yhteyksissä Pirilän taloa pidetäänkin yksinäistalona eikä Värmälän kylän talona. Värmälän vahin talo Vähä- Kartano ei kuulunut inventoinnin aluerajauksen sisäpuolelle. Iso- Kartano niminen tila sijaitsee Kaitavedentien ja Viitapohjantien risteyksen SE-puolella, mutta tila on perustettu vasta 1746.

Media

 • Kohteen kuva

  040DSCN0190.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Sisaruspohja, Värmälä Pirilä, yksinäistalon tontin aluetta. Kuvattuna Piriläntieltä. Suunta S-N.
  • Kuvausaika: 24.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vattula Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Kartta