Arkeologinen kohde Kiikkinen 2

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Kiikkinen 2
  Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  13
  Muinaisjäännöstyyppi:
  maarakenteet
  Tyypin tarkenne:
  kaivannot
  Laji:
  muu kohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kohde koostuu yhdestä isosta kuopanteesta, jonka keskellä on kiviä ja maata sekaisin röykkiönä. Historiallisen ajan suojeltava rakenne.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 13

  Inventointi 2015 Luoto, kohde 7
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  AITOLAHTI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1  X2  X 6829137
  Y1  Y2  Y 3333636

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Aitolahden vanhan pappilan tontin SE-puolella metsäisen hieman ympäristöään korkeamman saarekkeen Wpäässä, noin 160 Pappilan päärakennukselta SE. Kohde sijaitsee mäen S-rinteellä, heti mäen päältä alkaen. Mäen alapuolella kulkee polku, joka johtaa Pättiniemen leirikeskukseen ja mäen N-puolella on peltoalue joka ulottuu Nosistaan Junkkarintielle saakka. Metsäsaarekkeen W-päässä on grillikatos, jonka E-puolelta heti alkaa kuoppa- ja kiviröykkiöalue. Alueella kasvaa runsaasti lehtipuita ja aluskasvillisuutta, erilaisia heiniä ja pensaita.
  Kohteen kuvaus:
  Kohde koostuu yhdestä isosta kuopanteesta, jonka keskellä on kiviä ja maata sekaisin röykkiönä. Kuoppa on pitkän mallinen ja noin 3 m leveä ja noin 5 m pitkä.

  Inventointi 2015: Kuopanne oli ennallaan. Se vaikuttaa melko modernilta ja on ehkä syntynyt jossain vaiheessa leirinkeskuksen toimintaa. Kuopan pohjoispuolella, mäen laella, on halkaisijaltaan 10-35 cm olevista kivistä koostuva sammaloitunut kivikko. Kiviä on laajuudeltaan noin 4 x 7 m alueella. Kivikon ympäristössä metsässä on joitakin isompia kiviä, jotka saattavat olla peräisin alueella sijainneesta kiviperustaisesta rakennuksesta. Kivet eivät ole enää alkuperäisellä paikallaan. Laaja kivikko ja sen ympäristössä sijaitsevat kivet saattavat olla peräisin esim. riihestä, joka mahdollisesti on aikanaan paikalla sijainnut. Riihen paikaksi Kiikkisen yksinäistalon lähellä, mutta erillään oleva pieni kumpare olisi mitä luontevin. Joka tapauksessa kohde on täysin tuhoutunut, eikä sillä ole suojeluarvoa kuten ei sen eteläpuolella olevalla kaivannollakaan.

Media

 • Kohteen kuva

  03DSCN0107.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Hirviniemi, Kiikkinen 2, kuoppa- ja kiviröykkiöalue. Mahdollinen soran/hiekanottoalue. Suunta S-N.
  • Kuvausaika: 5.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa        
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere Hirviniemi Pättiniemen ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  28.08.2015 06.10.2015
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007