Arkeologinen kohde Junkkari N-NW-pelto

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Junkkari N-NW-pelto
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011541
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  11
  Muinaisjäännöstyyppi:
  löytöpaikat
  Tyypin tarkenne:
  irtolöytöpaikat
  Ajoitus:
  historiallinen
  kivikautinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kilunpohjaan laskevalta peltorinteeltä löydettiin kvartsi-iskos ja kaksi piin kappaletta, joista toinen voi olla iskos ja toinen on tuluspiitä. Peltoalueelta löydettiin pintapoiminnassa runsaasti historiallisen ajan asutuksesta kertovaa löytömateriaalia, kuten punasavikeramiikka, esine- ja tasolasia.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 11
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  AITOLAHTI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1  X2  X 6829419
  Y1  Y2  Y 3333829

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Näsijärveen kuuluvan Kilunpohjan S-rannan ja Junkkarintie väliin jäävällä peltoalueella. Kohteen E-puolella sijaitsee Junkkarin tilakeskus noin 100 metrin päässä.
  Kohteen kuvaus:
  Kilunpohjaan laskevalta peltorinteeltä löydettiin 1 kvartsi-iskos ja 2 piin kappaletta, joista toinen voi olla iskos ja toinen on tuluspiitä. Peltoalueelta löydettiin pintapoiminnassa runsaasti historiallisen ajan asutuksesta kertovaa löytömateriaalia, kuten punasavikeramiikka, esine- ja tasolasia, näitä ei kuitenkaan poimittu talteen. Hirviniemen myöhäiskeskiajalta peräisin oleva kylätontti sijaitsee noin 100 m löytöpaikan E-puolella. Kvartsi-iskos löytyi Näsijärven vanhalta rantaterassilta. Maakerrokset ovat peltoalueella todennäköisesti sekoittuneita kyntämisen johdosta.

Media

 • Kohteen kuva

  04DSCN0111.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Hirviniemi, Junkkarin W-NW-pelto, kivikautinen löytöpaikka. Kuvattuna Keson kivikautiselta asuinpaikalta. Suunta NW-SE.
  • Kuvausaika: 5.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa        
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007