Arkeologinen kohde Teisko Pohtola

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Vattula
  Nimi:
  Teisko Pohtola
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011519
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  6
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  keskiaika
  Lyhyt kuvaus:
  Kylätontti sijaitsee Näsijärveen kuuluvien Paarlahden ja Sisaruspohjan väliin jäävän kannaksen itäosassa ympäristöään korkeammalla kohdalla. 1700-luvun lopun kartassa paikalla on viisi taloa, nyt tontilla on yksi asuttu tila, Vanha-Pärri.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 6

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212410
  Peruskartan nimi:
  KÄMMENNIEMI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6837872 P2 (ETRS-TM35FIN) 6838004 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337832 I2 (ETRS-TM35FIN) 337930 I 
  Paikannustarkkuus (arvio):
  0
  Rajausperusteet:
  0

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Pohtolan kylätontti sijaitsee Näsijärveen kuuluvien Paarlahden ja Sisaruspohjan väliin jäävällä kannaksella itäosassa. Kylätontin läpi menee nykyisin Sisaruspohjantie, kapea hiekkapintainen kylätie ja kylätontin kohdalta pohjoiseen risteytyy Pajamäentie. Kylätontti sijaitsee 1,1 km päässä Sisaruspohjantien ja Viitapohjantien risteyksestä NW. Kylätontin ympärillä on pienehköjä peltoalueita P-, E- ja Spuolilla, W.-puolelta aukeavat isommat peltoalueet. Kylätontin S- puolelle, Sisaruspohjan N-rannalle on rakennettu useita kesämökkejä. Kylätontti sijaitsee ympäristöään korkeammalla kohdalla. Tontin NE-puolella on kallioinen matala mäki.
  Kohteen kuvaus:
  Kohde paikallistettiin inventoinnin esityövaiheessa alueen vanhojen karttojen digitoinnin perusteella. Maastokäynnillä havaittiin, että kylätontti on edelleen osin paikoillaan, vaikka alueella on tapahtunut suuriakin muutoksia. Suurin muutos on se, että kylätontilla ei enää ole kuin yksi asuttu tila (Vanha- Pärri), kun vielä 1700-luvun lopun kartassa paikalla on 5 taloa. Pohtolan kylän talot sijaitsivat vielä 1700-luvun loppuun asti tiiviinä ryhmäkylänä, kunnes tiloja alettiin jakaa ja siirtää kauemmas vanhalta kylätontilta. Aivan kylätontin E-puolella on Ala-Korpulan vanha asumaton päärakennus ja 1900-luvun alussa rakennetun ison navetan kivijalka. On mahdollista, että vanhan kartan ja sen asemoinnin virheiden perusteella myös Ala-Korpulan talon alue on ainakin osittain vanhalla kylätontilla. Pärrin tilakeskuksen rakennuksiin kuuluu päärakennus sekä useita piharakennuksia. Kylätontin S-puolen pellon pintapoiminnassa löydettiin muutamia tasolasin kappaleita ja rautakuonaa, näitä ei kuitenkaan otettu talteen.

Media

 • Kohteen kuva

  033DSCN0181.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Sisaruspohja Pohtola, ryhmäkylän tontin nykyisiä rakennuksia. Kuvattuna Sisaruspohjantieltä. Suunta NW-SE.
  • Kuvausaika: 24.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vattula Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 915 2022 22.12.2022 Tampere, Teisko, Ala-Pärrintien maakaapelointihanke Voimatel Oy
  Avaa 23 2023 10.02.2023 Tampere, Teisko, Sisaruspohjan ja Vattulantien maakaapelointihanke Voimatel Oy

Kartta