Arkeologinen kohde Piriläntie E

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Värmälä
  Nimi:
  Piriläntie E
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011514
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  1
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  kivikautinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kohde sijaitsee Kukonjärvestä Matehisenlahteen laskevan puron länsipuolella ja Piriläntien itäpuolella sijaitsevalla pellolla. Kohteelta löydettiin pintapoiminnassa kvartsiesineitä, kvartsiiskoksia, piitä ja palanutta luuta. Lisäksi löydettiin alueen pitkästä asutushistoriasta kertovia historiallisen ajan löytöjä.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 1
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212410
  Peruskartan nimi:
  KÄMMENNIEMI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6835840 P2 (ETRS-TM35FIN) 6835895 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 335095 I2 (ETRS-TM35FIN) 335151 I 
  Paikannustarkkuus (arvio):
  0
  Rajausperusteet:
  0

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Kukonjärvestä Matehisenlahteen laskevan puron W-puolella ja Piriläntien E-puolella sijaitsevalla pellolla. Puron suu on Näsijärveen kuuluvan Matehisenlahden Spohjassa. Pintapoiminnassa saaduista löydöistä suurin osa tuli peltoalueella selvästi havaittavan, korkeuskäyrää 100 seuraavan, terassin päältä, kivisen peltosaarekkeen E-puolelta. Kohteen E-puolella, puron toisella puolella sijaitsee Matehisenmäki noin 320 m päässä, Pirilän tilan päärakennus sijaitsee noin 160 m N.
  Kohteen kuvaus:
  Kohteelta löydettiin pintapoiminnassa kvartsiesineitä, kvartsiiskoksia, piitä ja palanutta luuta. Lisäksi löydettiin alueen pitkästä asutushistoriasta kertovia historiallisen ajan löytöjä, näistä taltioitiin lasimassahelmen kappale sekä tuluspiinkappaleita. Pintapoiminnassa havaittiin myös liitupiipun varren katkelma, lasiesineen ja tasolasin kappaleita, erilaisia keramiikan kappaleita sekä kuonaa, näitä ei kuitenkaan taltioitu. Löytöalueella oli myös jonkun verran palaneita kiviä. Kohteen maakerrokset ovat todennäköisesti sekoittuneita viljelyyn liittyvien maanmuokkaustoimenpiteiden johdosta, mutta säilynyttä kiinteää muinaisjäännöstä voi olla peltomullan alla ja mahdollisesti peltosaarekkeen kohdalla.

Media

 • Kohteen kuva

  025DSCN0161.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Sisaruspohja, Piriläntie E. Kivikautinen asuin- tai pyyntipaikka vanhalla Näsijärven rantaterassilla. Alue, jolta tuli eniten löytöjä, peltosaarekkeen ja pellon E-reunan välistä terassin päältä. Suunta SW-NE.
  • Kuvausaika: 24.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Vattula Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Kartta