Arkeologinen kohde Hirviniemi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Hirviniemi
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011518
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  5
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  keskiaika
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kylätontti sijaitsee Näsijärven Kilunpohjan ja Aitolahden väliin jäävän niemen keskellä, noin 600 m itään Kiikkisensalmentien ja Junkkarintien risteyksestä. Tontilla on nykyään Junkkarin tilan rakennuksia ja Vanhan Köllin vanha päärakennus.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 5

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  AITOLAHTI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826373 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826491 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 333915 I2 (ETRS-TM35FIN) 334018 I 
  Paikannustarkkuus (arvio):
  0
  Rajausperusteet:
  0

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Hirviniemen kylätontti sijaitsee Näsijärven Kilunpohjan ja Aitolahden väliin jäävän niemen keskellä, noin 600 m E Kiikkisensalmentien ja Junkkarintien risteyksestä. Kyläntontti sijaitsee hieman ympäristöään korkeamman kohdan päällä. Kylätontilla on nykyään Junkkarin tilan rakennuksia ja Vanha Kölli nimisen tilan vanha päärakennus lähempänä Aitolahden rantaa Junkkarin päärakennuksen SE-puolella. Rakennuksia ympäröi laajat peltoalueet.
  Kohteen kuvaus:
  Hirviniemen varsinaisella kylätontilla sijaitsivat kirjallisten lähteiden mukaan tiiviinä ryhmäkylänä 3 alueen vanhimmista taloista Junkkari, Lampu ja Kölli. Alunperin Lampu oli osa Junkkarin tilaa. Lampu siirrettiin nykyiselle paikalleen Hirviniementien N-puolelle 1820-luvulla. Historiallisten karttojen perusteella ryhmäkylä on sijainnut samalla paikalla ainakin vuodesta 1765 alkaen, todennäköisesti jo talojen perustamisajankohdasta, myöhäiskeskiajalta alkaen. Maastokäynnillä voitiin havaintoja tehdä ainoastaan pintapuolisesti, ympäröiviä peltoja ei oltu vielä kaikkialtakynnetty, ainoastaan Junkkarin tilakeskuksen W-NW-puolelta. Kylätontin alueella ei ole varsinaisia moderneja rakenteita, ainoastaan lähinnä vanhojen tilakeskusten rakennuksia. Junkkarintie on hiekkapintainen kapea vanha kylätie, joka osittain noudattaa samaa linjaa kuin 1700-luvun kartoissa. Tietä on kuitenkin jatkettu kohti niemenkärkeä, Nupinnokkaa, mutta tien linja menee kuitenkin melko lailla vanhan kylän talonpaikkojen lomitse, ei suoraan päältä. Varsinaisen kylätontin ulkopuolelle on rakennettu muutamia uusia taloja ja näihin liittyvän kunnallistekniikan rakennustöiden vaikutuksesta kylätontin säilyneisyyteen ei inventoinnin puitteissa ehditty ottaa selvää.

Media

 • Kohteen kuva

  042DSCN0194.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Hirviniemi, ryhmäkylä. Junkkarin nykyinen tilakeskus, kuvattuna Junkkarintieltä. Suunta W-E.
  • Kuvausaika: 24.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa        
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Kartta