Arkeologinen kohde Hirviniemi Ruokonen

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Hirviniemi Ruokonen
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011516
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  3
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  yksinäistalot
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  keskiaika
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Ruokosen autioitunut talonpaikka sijaitsee Aitoniementien eteläpuolella. Alue on nykyisin autioitunut.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 3
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  AITOLAHTI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6827090 P2 (ETRS-TM35FIN) 6827188 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 334148 I2 (ETRS-TM35FIN) 334229 I 
  Paikannustarkkuus (arvio):
  0
  Rajausperusteet:
  0

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Ruokosen autioitunut talonpaikka sijaitsee Aitoniementien S-puolella noin 750 m SW Aitolahden vanhalta kirkolta. Nykyiset Ruokosen tilan rakennukset sijaitsevat Aitoniementien pohjoispuolella samalla kohdalla. Talonpaikka sijoittuu noin 40 metriä Nosastaan ja 65 metriä S-osastaan Aitoniementieltä pääosin nykyisin viljellyn pellon ja peltosaarekkeen kohdalle.
  Kohteen kuvaus:
  Kohde paikallistettiin digitoimalla alueen 1700-luvun isojakokartat nykyiselle peruskartalle (2006) inventoijan toimesta. Maastokäynnillä todettiin, että alue on nykyisin autioitunut ja topografisesti talonpaikka on todennäköisesti vanhojen karttojen osoittamalla paikalla, lähempänä vuoden 1765 kartan osoittamaa paikkaa. Vanhojen karttojen perusteella Ruokosen talonpaikka oli vielä 1780-luvun alussa Aitoniementien eteläpuolella ja kirjallisten lähteiden mukaan rakennukset siirrettiin 1820- 1840-luvuilla tien pohjoispuolelle. Alueella syntyneen ja edelleen asuvan rouvan mukaan vanha paikka on ollut erittäin tuulinen. 1765 ja 1781 vuosien karttojen digitoinnin perusteella talo on sijainnut hieman eri paikoissa, vanhemman kartan mukaan talonpaikka on hieman pohjoisempana kuin 1781 vuoden kartan. On kuitenkin todennäköistä, että sijainti on ollut todellisuudessa sama, koska karttojen piirtämisen välillä on alle 20 vuotta. Molempien karttojen perusteella talo ei olisi sijainnut nykyään pellolla olevan saarekkeen kohdalla, mutta kenttähavaintojen perusteella se on kuitenkin todennäköisin sijaintipaikka. Suoja-alueeksi on kuitenkin ehdotettu aluetta, joka kattaa molemmat alueet. Topografisesti todennäköisin talonpaikka on peltosaareke ja peltoalue siitä pohjoiseen. Pellolla on tasanne tällä kohden.

Media

 • Kohteen kuva

  013DSCN0128.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Hirviniemi Ruokonen, yleiskuva. Vanha talonpaikka kuvan keskivaiheilla peltosaarekkeen tienoilla. Kuvan taustalla Ruokosen nykyiset rakennukset Aitoniemen tien pohjoispuolella ja oikeassa laidassa vanhan kivinavetan pääty. Suunta S-N.
  • Kuvausaika: 8.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa        
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 16 2017   Hirviniemen vesihuoltohanke Tampereen kaupunki, Maria Åkerman

Kartta