Arkeologinen kohde Hirviniemi Kiikkinen

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Hirviniemi Kiikkinen
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011515
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  2
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  yksinäistalot
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  keskiaika
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kiikkisen autioitunut yksinäistalon paikka sijaitsee Aitolahden vanhan pappilan tontilla ja tontin viereisellä peltoalueella.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 2
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  AITOLAHTI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826262 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826345 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 333351 I2 (ETRS-TM35FIN) 333457 I 
  Paikannustarkkuus (arvio):
  0
  Rajausperusteet:
  0

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kiikkisen autioitunut yksinäistalon paikka sijaitsee Aitolahden vanhan pappilan tontilla ja tontin viereisellä peltoalueella noin 100 metrin päässä pappilan päärakennukselta SE. Vanha pappila sijaitsee Kiikkisensalmentien E-puolella, noin 250 metriä S Kiikkisensalmentien ja Köllintien risteyksestä. Vanha Kiikkinen nimisen tilan rakennukset ovat nykyisin Kiikkisensalmen tien E-puolella. Talonpaikka on Pappilan piha-alueen ja Pättiniemeen johtavan tien välissä peltoalueella noin 100 m x 100 m alueella. Peltoalueen E-puolella paikkaa rajaa metsäinen ja mäkinen saareke. Alue on nykyisin viljeltyä peltoa sekä vanhaa peltoa. Alueen läpi menee polku, joka johtaa Pättiniemen leirikeskukseen. Näsijärveen kuuluvaan Kilunpohjaan matkaa on noin 170 metriä SE.
  Kohteen kuvaus:
  Kohde paikallistettiin inventoinnin esityövaiheessa vanhojen karttojen avulla. 1700 ja1800-lukujen kartat digitoitiin inventoijan toimesta nykyiselle peruskartalle (2006). vuoden 1765 kartassa tilan alueella on yksi asuttu kohta, mutta vuoden 1781 kartassa kaksi. Molemmat autioituvat viimeistään 1800- luvun kuluessa. Maastokäynnillä ei havaittu rakenteita tai topografisesti selkeää vanhaa talonpaikkaa. Myöskään peltoalueella tehdyistä 2 koepistosta ei tehty löytöjä. Karttaanalyysin perusteella sijainti on kuitenkin melko varma, koska molempien vanhojen karttojen mukaan ollaan samalla paikalla. Kiikkinen oli alun perin yksi alueen varakkaimmista taloista, mutta jo 1700-luvulla oli merkkejä vaurauden vähenemisestä ja 1804 talo liitettiin Hatanpään kartanoon, jonka torppana se oli vuoteen 1904 saakka. Vuona 1923 Hirviniemen talojen varakkaat isännät ostivat Kiikkisen tilan. Tilan maista myytiin tontteja sekä varattiin tontti Aitolahden pappilaa varten. Tonttien myynnistä saadut rahat varattiin Aitolahden kirkon rakentamiseen. Pappilan tontin alueella maastoa on voimakkaasti muokattu, koskemattomampi alue on pappilan tontin ja Pättiniemeen johtavan tien välillä. Nykyisellä peltoalueella maanmuokkaustoimenpiteet ovat vaikuttaneet kohteen säilymiseen.

Media

 • Kohteen kuva

  07DSCN0119.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Hirviniemi Kiikkinen, yleiskuva todennäköisestä talonpaikasta. Taustalla näkyvä punainen rakennus on pappilan pihan aitta. Suunta SE-NW.
  • Kuvausaika: 8.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa        
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere Hirviniemi Kiikkinen maakaapelilinjan kaivuutyön arkeologinen valvonta 2018 Tampere
   
    Valvonta
   
  25.06.2018 26.06.2018
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 556 2020 26.10.2020 Tampere, PÄTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, Kiikkisensalmentie, tilat RN:o 837-501-3-88, 837-501-3-89 ja osa tilasta 837-501-7-0, ranta-asemakaava ehdotus nro 8680 Tampereen kaupunki

Kartta