Arkeologinen kohde Näätäsuo

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Nurmi
  Nimi:
  Näätäsuo
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000012283
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  1
  Muinaisjäännöstyyppi:
  työ- ja valmistuspaikat
  Tyypin tarkenne:
  tervahaudat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kohde on maahan kaivettu kuoppa ja siihen liittyvä kapeampi kaivanto. Kyseessä on tervanpolttoon käytetty rännihauta.
  Tutkimukset:
  Inventointi H. Poutiainen 2007

  Kartoitus V. Laakso ja T. Sepänmaa 2015

  Tarkastus V. Adel 2015
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6825797 X2  X 
  Y1 2498315 Y2  Y 
  Z1 112 Z2 115 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826671 P2 (ETRS-TM35FIN) 6826681 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 338674 I2 (ETRS-TM35FIN) 338685 I 
  p1 6829547 p2  (YKJ)
  i1 3338787 i2  (YKJ)
  Rajausperusteet:
  Näkyvät rakenteet ja 2 m suoja-alue.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Tampereen keskustasta noin 10 km itäkoilliseen.
  Kohteen kuvaus:
  Kyseessä on maahan kaivettu kuoppa ja siihen liittyvä kapeampi kaivanto. Kuopassa on havaittavissa vallit. Halkaisija vallien ulkoreunoista 3 x 3 m, itse kuopan halkaisija 1 x 1,5 m. Koepistossa todettiin hiilenkappaleita pohjalla. Kuoppaan, sen ulkovalliin, liittyy suora ränni, joka viettää loivasti kuopan suuntaan. Rännin pituus 4 - 4,5 m, leveys pohjalta 0,2 m ja reunoilta 0,7 m. Kyseessä on tervanpolttoon käytetty rännihauta.

Media

 • Kohteen kuva

  7 Tampere Näätäsuo ränni- eli tervahauta.JPG

  • Kuvaaja: Hannu Poutiainen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere Näätäsuo ränni- eli tervahauta.
  • Kuvausaika: 21.6.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  18.09.2023 22.12.2023
  Avaa Tarastenjärvi. Muinaisjäännöskartoitus 2015 Tampere
   
    Kartoitus
   
  16.04.2015 03.06.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tarastenjärven osayleiskaava-alueen inventointi 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 338 2013 02.10.2013 Tampere, Taraste ja Nurmi, Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus Tampereen kaupunki, Kirjaamo
  Avaa 220 2014 23.06.2014 Tampere, Nurmi. Tarasteen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. kaava 8475 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu
  Avaa 489 2014 27.01.2015 Tampere, Nurmi. Tarasteen teollisuusalueen, jätteenkäsittelyalueen ja koulutuspaloaseman asemakaavaluonnos (kaava 8475) Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu
  Avaa 277 2015 15.07.2015 Tampere, Nurmi, Tarastenjärven kallioalue. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta
  Avaa 445 2015 30.11.2015 Tampere, Taraste. Asemakaavaehdotus nro 8475 Tampereen kaupunki, Kirjaamo
  Avaa 508 2015 09.12.2015 Tarastenjärven tervahaudan huomioonottaminen metsähakkuissa Tampereen kaupunki / Kaupunkikehitysryhmä, kiinteistötoimi
  Avaa 928 2022 02.01.2023 Tampere, Tarastejärvelle suunniteltavan Nordic Ren-Gas Oy:n yhteistuotantolaitos-hankkeen YVA-ohjelma (PIRELY/9877/2022) Pirkanmaan ELY-keskus
  Avaa 304 2023 02.06.2023 Tampere, puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, YVA-selostus, PIRELY/9877/2022 Pirkanmaan ELY-keskus

Kartta