Rakennetun ympäristön kohde Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XX - Liisankallio - Kaleva
  Nimi:
  Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14
  Osoite:
  Kaupinkatu 50 / Nyyrikintie 14 / Oravapolku 11
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  liike-elämä
  Rakennusten lukumäärä:
  3

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14:n kahden lamellitalon, jätekatoksen ja pihapiirin muodostama kokonaisuus. Tonttia rajaavat Nyyrikintie pohjoisessa, Oravanpolku etelässä, Kaupinkatu lännessä ja Asunto Oy Oravanpolku 5:n (Oravanpolku 9:n puoleinen tontti) sekä Asunto Oy Nyyrikintie 8:n kiinteistöt lännessä.
  Historia:
  Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14:n kiinteistö on Tampereen sosiaalisen asuntotuotannon, Tasa Oy:n, rakennuttama. Tämän vuosina 1952-1953 rakennetun kiinteistön on suunnitellut Jaakko Tähtinen ja pääurakoitsijana toimi Auttila & Noppa Oy.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kiinteistön rakennukset muodostavat selkeän yhtenäisen kokonaisuuden, joka muodostuu pääasiallisesti rakennusten rappujen vastakkaisuudesta. Ympäristö on selkeästi pyöristetty muodostaen esimerkiksi viheralueiden reunoista pyöreitä muodoiltaan. Vallitsevat elementit ovat hiekka sekä ruoho. Kuitenkin alueen ympäristöä on pyritty monimuotoistamaan esimerkiksi erilaisin reunakivetyksin, joilla on eroteltu esimerkiksi nurmialueet ja tiereitit toisistaan.

  Piha-alueelle on selkeät sisääntuloväylät Oravanpolulta ja Nyyrikintieltä, joille on selkeästi asetettu omat käyttäjäkuntansa. Nyyrikintien puoleinen tuloväylä on kevyen liikenteen käyttöön tarkoitettu, mikä käy ilmi kapeasta tuloväylästä. Oravanpolun puoli sitä vastoin on tarkoitettu autoliikenteen käyttöön. Näin ollen myös autopaikat sijaitsevat Oravanpolun puolella, selkeästi erotettuna talojen välittömässä läheisyydessä olleesta piha-alueesta. Läheisiin muiden kiinteistöjen piha-alueisiin verrattuna kiinteistön autopaikoille varattu tila on melko suuri ja yhtenäinen. Joitakin autopaikkoja on myös Nyyrikintie 14 kohdalla, joista osa on varattu rakennuksen päässä toimivan toimitilan asiakkaiden käyttöön.

  Kiinteistön piha-alueet ovat vehreitä ja sisältävät huomattavat määrät istutettuja kasveja. Kerrostalojen edustalle on istutettu monenlaisia kasveja, jotka korostavat entisestään pyrkimyksiä vehreyteen ja puutarhamaiseen ympäristöön. Laajamittaiset istutukset erottavat piha-alueen muista lähialueen asuintalojen ympäristöistä. Kerrostalojen väliin on jätetty eräänlainen vihreä saareke hiekkatien keskelle, joka on omalta osaltaan luonut vastakohdan funktionalistiselle kulmikkuudelle. Pyöreät muodot alkavat jo Nyyrikintien puoleiselta tuloväylältä ja jatkuu aina tontin eteläpuolelle saakka, jossa nurmikon reunat ovat pyöreitä. Ympäristössä on näin ollen selkeä kulmikkaiden ja pyöreiden muotojen välinen dialogi. Tontin länsilaitaan on kuitenkin jätetty kaistale, jossa kasvaa vain nurmikkoa ja useita suuria koivuja.

  Alueen kaakkoispuolelle, Kaupinkadun tuntumaan, on rakennettu selkeä virkistysaluemainen alue. Rakennuksia kohden kyseinen alue on avoin, mutta katua kohden se on pyritty sulkemaan. Sulkeminen on toteutettu köynnöskasveilla, jotka kasvavat nousten säleiköitä vasten. Alueen ydinosan muodostaa laatoitettu alue, jolle on sijoitettu pöytäryhmä, puutarhatuoleja ja -penkkejä sekä puutarhakeinu. Laatan ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä on hiekkalaatikko.

  Kiinteistön mattotelineet sijaitsevat laattojen päällä kerrostalojen välisen viherkaistaleen eteläpäässä, poikittaissuunnassa suhteessa rakennuksiin. Pyykkien kuivausteline sijaitsee tontin kaakkoislaidassa, virkistysalueen tuntumassa. Jätekatos sijaitsee Oravanpolun tuloväylän vieressä, kaukana varsinaisesta piha-alueesta. Pyörätelineet sijaitsevat talojen välisen viheralueen pohjoispäässä.

  Kirjalliset lähteet:
  Sinisalo, Uuno, 35 vuotta suunnitelmallista asuntotuotantoa: Tasa Oy 1940-1975. Tasa, Tampere 1975.

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Avaa 001 Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14 Nyyrikintie 14 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14 Nyyrikintie 16 / Kaupinkatu 50 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Avaa 003 Asunto-osakeyhtiö Nyyrikintie 14 Oravanpolku 11 lajittelukatos
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Kalevan kirkko ja kaupunginosa Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XX Kaleva, Liisankallio Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kalevan RKY-alueen rakennetun ympäristön esitarkastelu Tampere
   
    Muu
   
  10.06.2013  

Kartta