Tutkimushanke Tampere Turtola (Messukylä) Historiallisen ajan kylätontin kaivaus 6.-17.5.2019

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Messukylä
  Nimi:
  Tampere Turtola (Messukylä) Historiallisen ajan kylätontin kaivaus 6.-17.5.2019
  Hankkeen tyyppi:
  Kaivaus
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Museoviraston koekaivausryhmä suoritti arkeologisen kaivauksen Tampereen Turtolan Messukylän historiallisen ajan kylätontilla. Syksyllä 2018 suoritetussa koekaivauksessa havaittiin, että tulevan konehallin kohdalla on paikoin säilynyt kulttuurikerrosta, joten Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti alueen tutkimista ennen rakentamista. Kevään 2019 kaivauksissa konehallin alalta kuorittiin pois alueelle aiemmin kasatut täyttömaat ja alkuperäinen peltokerros. Peltokerroksen alla todettiin kaksi talonpaikkaa, kivetty kellari, useita kuoppajäännöksiä, kiveys, nokimaa-alue, sekä 1900-luvun liiterirakennuksen pohja. Uuniin liittyvästä puurakenteesta tehty radiohiiliajoitus osuu vuosien 1390-1450 AD välille. Esineistön osalta talonpohjan yhteydestä löydettiin liitupiipun katkelmia, punasavikeramiikan paloja, tuluspiitä ja kannus. Löytömateriaali ajoittunee 1600-1700-luvuille.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Museovirasto, koekaivausryhmä/Esa Hertell
  Hankkeen alkupvm:
  06.05.2019
  Hankkeen loppupvm:
  17.05.2019

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Museoviraston koekaivausryhmä suoritti kaksi viikkoa kestäneen kaivauksen Tampereen Turtolan Messukylän historiallisella kylätontilla 6.-17.5.2019. Alueen tutkiminen tuli ajankohtaiseksi tontille 837-53-5414-12 rakennettavan konehallin vuoksi.
  Hankealue:
  Messukylän vanha kylätontti sijaitsee Tampereen Turtolan kaupunginosassa Iidesjärven rannasta noin 0,7 km päässä kaakkoon. Kylätontti on sijainnut Vihiojan ja Mutaojan välissä kohoavan harjanteen pohjoisosassa Aakkulanharjun ja Vilusenharjun etelä- ja länsipuolella.
  Tulokset:
  Tutkimuksen tärkeimpänä antina voidaan pitää talonpaikkojen löytymistä. Eteläisestä talonpohjasta oli säilynyt erityisesti uuninperustus, osin permantoa ja rakennuksen pohjoisseinän sijainti. Kuumuuden rapauttamien kivien perusteella tulisija on ollut kiuastyyppinen ja sen perustus on sijoitettu reilusti maanpinnan alle. Kaivettaessa perustuksesta paljastui puusta tehtyjen tukirakenteiden jäännöksiä. Rakennepuusta

  tehty radiohiiliajoitus antoi tulokseksi 520 +-30 BP (ICA 19W/0648), joka 84,9 % todennäköisyydellä vastaa vuosia 1390-1450 AD (INTCAL13). Ajoitus ei sovi suoraan talonpohjan löytömateriaaliin, joka sisältää luuaineiston lisäksi mm liitupiipun varsia sekä taso- että pullolasia ja punasavikeramiikkaa, jotka ilmeisesti ovat

  1600-lopusta tai 1700-luvun alusta, mutta kertonee omaa tarinaansa paikan historiasta, jossa vanhempien puurakennusten käyttökelpoista rakennusmateriaalia on luultavasti uusiokäytetty.

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Messukylä
   
  Turtola (Messukylä) Messukylä
   
  Turtola
   
  1000019047 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös keskiaikainen
  uusi aika
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Turtola Hallinnollinen alue kaupunginosa
   

Kartta