Rakennetun ympäristön kohde Leuku

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkalankylä
  Nimi:
  Leuku
  Osoite:
  Anian rantatie 91
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  asutustila
  Rakennusten lukumäärä:
  7
  Inventointipäivämäärä:
  20.09.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Isojaon jälkeen, mahdollisesti 1860-luvulla nykyiselle paikalleen siirretty tilakeskus. Vanhaa rakennuskantaa säilynyt runsaasti, mm. aittoja, talousrakennuksia ja näyttävä rapattu, satulakattoinen päärakennus 1950/60-luvulta.Toinen, pienempi asuinrakennus 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Leuku sijaitsee Anian rantatien varrella, Pirkkalankylän eteläpuolella. Pitkänomaiseen pihapiiriin kuuluu asuinrakennus 1950-l. , 2-kerroksinen aitta 1800-luvun puolesta välistä, varasto-kellari v. 1886. Sen vieressä vähän nuorempi kivijalalle rakennettu puurakennus, jossa on jyrkkä katto. Päärakennuksen vieressä on 1900-luvun alusta aitta. Lisäksi pihapiirissä on 1830-luvulla rakennetun ja 1950-luvulla tuhoutuneen navetan korkean kiviosan rauniot. Lisäksi itäpuolella metsässä on vanha hirsinen asuinrakennus ja sen talousrakennus.

  Päärakennus on rakennettu vanhalle kivijalalle. Rakennus on 2-kerroksinen ja keskellä on suuri ristipääty. Keltaiseksi rapattu tiilirakennus. Pyöreät koristeikkunat. Varasto-kellarissa on korkea kivijalka, jota on tiilellä jatkettu ja korjattu. Yläosa lautaa, satulakatto. Oven päälle on hakattu A.L 1886, joka viitannee silloiseen isäntään Axel Leukuun (1846-1929).

  Historia:
  Leuku on Pirkkalankylän vanhoja kantataloja ja se mainitaan jo v. 1442. Ennen perinnöksi ostamista Leuku oli 1600-luvulla mm. ratsumestari Enskiöldin komppanian ratusutilana. Pirkkalan kylän taloista Leukuun on yhdistetty Hahkala ja Virola 1700-luvulla ja Nikkilä 1869. Vanha asuintontti sijaitsi heti sillan luoteispuolella. Tilakeskuksen siirto on tapahtunut ilmeisesti ennen 1860-lukua, koska pastori Carlssonin, Pitäjänkertomus Pirkkalan pitäjästä, v. 1869 mainitsee talon olleen jo siirretyn.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Pihapiirii sijaitsee Paravuori nimisen mäen pohjojoispäässä, Anian rantatien varrella. Pellot ympäröivät tilakeskusta. Vanha on kulkenut Leukun pihapiirin ohitse. Varsinainen tielinja on myös kulkenut aiemmin Paravuoren päällä.
  Toimenpidesuositukset:
  Kohteen maisemallinen asema tulee säilyttää. Pihapiirin ominaispiirteet, kuten rakennukset, rakenteet ja kasvillisuus tulisi pyrkiä säilyttämään.
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalankylä Hallinnollinen alue  
  Avaa Pirkkala
   
    Pirkkalankylän-Sankilan-Tanilan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Avaa Hämeenkyrö
  Nokia
  Pirkkala
  Sastamala
   
    Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta