Rakennetun ympäristön kohde Yli-Juurakko

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Sastamala
  Vanha kunta:
  Vammala
  Kylä:
  Juurakko
  Nimi:
  Yli-Juurakko
  Osoite:
  Juurakontie
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  muu tila
  Rakennusten lukumäärä:
  10
  Inventointipäivämäärä:
  24.07.2003

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Yli-Juurakko on kylän kantataloja. Kylä/talo on ollut nykyisellä paikalla jo 1640-luvulla. Yli-Juurakon vanha, 1900-luvun alun pihapiiri, asuinrakennus, navetta, liiteri ja ratashuone ovat hyvin säilyneet. Asuinrakennus on 1800-luvulta. Rakennukset ovat näkyvällä paikalla Häijääntien varrella, joskin puusto peittää osittain rakennukset.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Ylinen-Juurakon vanhassa tilakeskuksessa on asuinrakennus (1800-l), navetta, liiteri, sauna/ratassuoja 1900-luvun alkupuolelta. Pihan lounaispuolelle jää lisäksi vanha riihi, maakellari ja 2 lautarakenteista talousrakennusta, mahdollisesti lato ja puimala/konesuoja. Länsipuolella on metsässä vanha hirsilato ja korkea konesuoja 1900-luvun lopulta. Länsipuolelta on myös erotettu kaksi tonttia (1-10 ja 1-34), joihin on rakennettu 1900-luvun loppupuolella tilan uudet asuinrakennukset.

  Asuinrakennus (n. 9x21 m) on rakennettu matalille nurkkakiville. Itäpäässä on lohkottua kivijalkaa. Pitkänurkkainen hirsirakennus on vuorattu punamullalla maalatulla pystylaudoituksella. Päätykolmioissa on peiterimavuoraus. Päätyjen nurkat ovat suojattu valkoiseksi maalatulla laudoituksella. Pohjoispuolen pitkä sivu on vuoraamaton hirsipinta. Ikkunat ovat 6-ruutuiset, lasi puhallettua. Satulakatto on katettu profiilipellillä. Pulpettikattoinen umpikuistilla on koristekuvioitu ikkuna. Ulko-ovi on ruskehtava paneeliovi.

  Vinkkelinmuotoisessa navetassa on lohkotuista kivistä tehty kivijalka, punaiseksi maalattu hirsirunko. Satulakatto on profiilipeltiä. Ikkunat ovat vaihtuneet 1-ruutuisiksi.

  Nurkkakiville rakennettu pieni punainen hirsirakennus on pitkänurkkainen. Satulakatto on katettu huovalla ja kolmiorimalla.

  Historia:
  Yli-Juurakko on toinen kylän vanhoista taloista. Yli-Juurakon kantatalon omistivat vuodesta 1938 Paavo ja Suoma Ylinen. Tila on ollut suvulla 1800-luvulta alkaen. Yli-Juurakko on entinen ratsutila.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Rakennukset sijaitsevat 1970-luvulla rakennetun Häijääntien varrella. Eteläpuolella aukeaa kylän peltoalue, pohjoispuolella on metsäinen mäkialue. Pihapiiri on pääosin vanhaa nurmipihaa ja niittyä. Asuinrakennuksen eteläpuolella on vanhoja omenapuita. Häijääntien itäpuolella on Alinen-Juurakko, joka on kylän toinen vanha pihapiiri.
  Toimenpidesuositukset:
  Rakennetun ympäristön säilymiseen kokonaisuutena tulee kiinittää erityistä huomiota. Erityisesti pitäisi huolehtia, että vanha asuinrakennus säilyy. Rakennus tulisi säilyttää mahdollisimman tarkkaan nykyisessä asussaan ja mahdolliset muutos- ja korjaustyöt tulisi tehdä entistäen. Yleisesti ootaen ko. rakennusten korjaustoimenpiteissä tulisi käyttää perinteisiä materiaaleja, työtapoja ja rakenteellisia ratkaisuja. Mahdollisessa uudisrakentamisessa tulee tarkkaan huomioida vanhan pihapiirin ominaispiirteet, kuten materiaalit, mittakaava ja rakennusten sijainti. Pihapiirin asutushistorian jäänteet tulee kartoittaa ennen mahdollisia maankäyttö- ja rakennushankkeita. Eteläpuolen avoin peltomaisema tulisi säilyttää. Pihaa peittävän kasvillisuuden karsimista olisi hyvä harkita.
  Kaava:
  Seutu/maakuntakaava, 1997
  Kirjalliset lähteet:
  Suuri Maatilakirja II, Kuopio 1964. Maarekisteri Vammalan kaupungista, Varsinais-Suomen maanmittauslaitoksen arkisto, Turku.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Sastamala
   
  Vammala
   
  Juurakko Hallinnollinen alue  
  Avaa Sastamala
   
    Rautaveden länsirannan kirkkojen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Vammala. Rautaveden länsirannan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2003. Sastamala
   
  Vammala
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.01.2003 31.12.2003