Rakennetun ympäristön kohde Pyhäjärven saha

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Partola
  Nimi:
  Pyhäjärven saha
  Osoite:
  Selininranta 16
  Kohdetyyppi:
  teollisuus
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  7
  Inventointipäivämäärä:
  15.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  teollisuushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Ranta-alueella on säilynyt hyvin 1900-luvun alun höyrysahamiljööseen kuuluneita tuotanto- ja konttoritiloja. Rakennuskannassa on havaittavissa 1920-luvun klassismin piirteitä, osa rakennuksista on arkkitehtonisesti mielenkiintoisia.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Pyhäjärven saha sijaitsee ranta-alueella Pereen tien varrella Partolan kylässä. Rakennukset sijaisevat hajallaan kapealla rantavyöhykkeellä. Pereentieltä Maisemaa hallitsee Harwall Oy:n varastorakennukset, jotka ovat rakennettu 1980-luvulla peittäen saha-aluuen keskustan. Pereentielle sahasta on näkyvissä vain punatiilinen piippu. Rakennukset ovat rantaa seurailevan tien varrella. Niitä käytetään osittain varastointiin. Ennen avoin alue on pahasti metsittynyt, joka on peittänyt rakennukset tehokkaasti. Ranta-alueella olevat sahan rakennukset ovat erotettu Hartwallin teollisuuskiinteistöstä aitauksella.

  Rakennuksista on jäljellä pääosin puurakenteinen saha ja sen yhteyteen rakennettu tiilinen ja rapattu voima-asema. Sen länsipuolella on uusrenesanssivaikutteinen ja yksikerroksinen puurakennus, jossa on toiminut sahan konttori. Lähempänä rantaa on sahanhoitajan mökki saunoineen. Itälaidalla on tiilinen pitkä kuivaamo ja 1920-luvulla rakennettu toimisto/asuinrakennus? Itäiselle rannalle merkitystä laiturista on jäljellä muutamia lahonneita puutolppia.

  Kaksikerroksinen saha on rankorakenteinen ja vuorattu punamullatulla ja pontatulla pystylaudalla. Ikkunat ovat suuret pieniruutuisilla laseilla varustetut. Valkoiset vuorilaudat menevät nurkissa ristiin. Satulakatto on katettu huovalla. Sahaosaan liittyy suorassa kulmassa myös kaksikerroksinen lajitteluosa. Vastakkaiselle puolelle on sahan kylkeen rakennettu tiilinen ja rapattu voima-asema piippuineen.

  Tehdasalueeseen on kuulunut Pereentien varrella suurehkoja asuinrakennuksia, jotka ovat purettu 1980-luvulla. Pereentien varrella on jäljellä puutavaran varastointiin tarkoitettuja pitkiä puurakennuksia.

  Sahaan liittyviä on myös Pereentien ja Sahatien risteyksessä sijaitseva muuntaja ja kaupparakennus. Lähistöllä ovat myös Kutterintie ja Purutie, joiden nimet viittaavat sahaan ja tien hoitoon käytettyyn materiaaliin.

  Historia:
  Partolan kartanon omistaja Elieser Johansson perusti v. 1887 Partonan Ångsåg och Kvarn -nimisen saha- ja myllylaitoksen. Johansson omisti useita sahoja Etelä-Suomessa. Partolan sahan toiminta päättyi hyvän alun jälkeen sahan paloon ja Johanssonin konkurssiin 1890-luvun alussa. Partolan sahan ja kartanon osti sukuun tullut ruoveteläinen liikemies Gustav Edvard Palmroth pojalleen Hannes Palmrothille. Saha toimi vain vuoden päivät, jonka jälkeen kartanossa keskityttiin maanviljelyyn. Sahatoiminta käynnistyi uudestaan v. 1905 jälkeen sahan uuden omistajan Alfred Selinin johdolla. Nimeksi tuli Pyhäjärven Saha Osakeyhtiö. Saha tuotti lankkua, piirua, paneelia ja erillaisia listoja. Puusepänverstas valmisti tilaustyönä ikkunoita, ovia ja kiintokalusteita. Tampereelle kiintokalusteita toimitettiin mm. Tuulensuun taloon ja hotelli Tammeriin. Lisäksi myytiin halkoja ja puuhiiltä mm. Lokomon konepajalle. Kuusipuun sahausjätettä toimitettiin Valkeakosken selluloosatehtaalle. Sahan kulta-aikaa oli 1910/20-luku. Lama-aika, jota kesti 1930-luvun alusta pitkälle eteenpäin keskeytti sahan toiminnan usein. Niiden seurauksena saha joutui Rauma Oy:n omistukseen. Sotien jälkeen sahausta jatkettiin, mutta sisämaa sahojen kannattavuus ei pystynyt kilpailemaan rannikolla toimivien automatisoitujen suursahojen kanssa.

  Rauma-Repola luopui sahasta 1950-luvulla. Sahatoiminnan jälkeen toimiala vaihtui. Entisessä kuivaamossa aloitettiin Coca Colan pullotus vuonna 1957 ja alue on ollut virvoitusjuomateollisuuden käytössä siitä lähtien.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Pyhäjärven saha on jäänyt eristyneeseen paikkaan metsittyneelle ranta-alueelle. Sen pohjoispuolella on Pereentiehen rajautuva laaja Hartwall Oy:n varastoyksikkö laajoine asvalttipihoineen.
  Toimenpidesuositukset:
  Sahan alue on aidattu eikä aluetta voitu inventoida riittävästi.

  Tarkka inventointi on tehtävä ennen tulevia maankäyttö- ja muita rakennushankkeita.

  Kirjalliset lähteet:
  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kantonen Timo, Satakunta sahaa Suomessa, museoviraston rakennushistorian osaston julk. 18, Hki 1996. Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Avaa   Selininranta 16 paloasema
   
  Avaa   Selininranta 16 saha
   
  Avaa   Selininranta 16 voimalaitos
   
  Avaa   Selininranta 16 toimisto
   
  Avaa   Selininranta 16 toimisto
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Partola Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pyhäjärven saha - muuntaja - kauppa - Eerolan tila Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus teollisuusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pyhäjärven saha - rakennushistoriallinen selvitys Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
  Rakennushistoriaselvitys
   
    07.12.2015
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa PYHÄJÄRVEN SAHA DOKUMENTOINTI 23.4.2009 Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Rakennusinventointi
   
  31.12.2008 22.04.2009
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002