Rakennetun ympäristön kohde Kylä-Aakkula

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Herttuala
 • Inventointinumero:
  2015/0007
 • Nimi:
  Kylä-Aakkula
 • Osoite:
  Kylä-Aakkulantie 51
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Rakennusten lukumäärä:
  4
 • Inventointipäivämäärä:
  28.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot

  Päärakennusta on uudistettu 1950-luvulla sekä toistamiseen hiljattain. Rakennuksessa on kuitenkin yhä nähtävissä myös 1800-luvun lopun-1900-luvun alun kansallisromantiikan piirteitä, kuten runkomuoto, avoimet räystäät, mansardikattoiset poikkipäädyt, lasikuisti sekä paanuverhoillut päätyjen yläosat.

  Piharakennukset ovat pieniä muutoksia lukuun ottamatta säilyttäneet hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet.

  Puistomainen pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan säilyttänyt melko hyvin perinteisen ilmeensä, se on yhä maatilamainen.

  Asutushistorialliset arvot

  Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka on säilynyt lähellä 1600-1700-luvun kartoille merkittyä kylätonttia.

  Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot

  Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, piharakennus, navetta ja rantasauna, kertoo 1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.

  Maisemalliset arvot

  Näkyvä sijainti Kirkkojärven rantatöyräällä. Suurehko maisemallinen merkitys järvelle, Kylä-Aakkulantielle, lähiympäristöön ja kaakkoon aukeavaan avoimeen peltomaisemaan.

  Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä

Tekstitiedot

 • Historia:
  Päärakennus on kuulunut Aakkulan tilalle, joka on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Pihapiiri sijaitsee Kylä-Aakkulantiestä erkanevan pihatien varressa ja ulottuu luoteessa Kirkkojärveen. Siihen kuuluu kookas todennäköisesti 1800-luvun lopussa rakennettu hirsirunkoinen, 1950-luvulla uudistettu päärakennus (1), sementtitiilinen 1900-luvun puolivälin navetta (2), puurunkoinen piharakennus (3) ja pieni hirsirunkoinen rantasauna (4). Puistomaisessa pihassa kasvaa kookkaita jalopuita.
 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Päärakennuksen aseman, sen maisemallisen merkityksen ja 1800-luvun lopun rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen

  - Useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen pihapiirin säilyminen

  - Pihapiirin aseman ja sen maisemallisen merkityksen säilyminen eteläpuolisella avoimella peltoalueella

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 21
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 22
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 24
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 25
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot