Rakennetun ympäristön kohde As Oy Kotkanpesä - Partolantie 8

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Partola
  Nimi:
  As Oy Kotkanpesä - Partolantie 8
  Osoite:
  Partolantie 8
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  24.01.2008

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Arvojen perustelu:
  Rakennus edustaa keskitasoa laadukkaampaa omakotirakentamista, jota Suomessa on verrattain vähän. Kokonaisuus on arkkitehtonisesti huomion arvoinen, joskin hyvin lähelle rakennettavat rivitalot alentavat selvästi rakennuksen ympäristöarvoa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  As Oy Kotkanpesä valmistui vuonna 1968. Rakennus on yksikerroksinen, kellarillinen ja tasakattoinen. Rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehti Taito Uusitalo. Rakennuksessa on tiili-betonirunko, perustukset on valettu betonista ja maalattu tumman harmaaksi. Yläpohja on puuta. Ikkunat ovat suurikoisia ja niiden välissä on tummaksi maalatut profiloidut betonilevyt. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua kalkkihiekkatiiltä. Räystäänalusissa ja katoksissa on käytetty lakattua mäntylautaa. Talon asuinpinta-ala on 393 m².
  Historia:
  Osoitteessa Partolantie 8 sijaitseva omakotitalo sijaitsee Partolan kartanon mailla. Kartano muodostettiin vuonna 1690 kolmesta tilasta: Kaupista, Rotjalasta ja Patalasta. Perustajana oli majuri Nils Pfaler. Partolaa ovat omistaneet Pfaler-suvun lisäksi mm. Spåre-, Johanson- ja Palmroth -suvut.

  Palmrothin suvulle Partolan kartano siirtyi vuonna 1891. Taloa isännöivät Hannes ja Hilma Palmroth. Heidän vanhin poikansa Pentti aloitti kenkien teon kartanon puisessa huvilassa vuonna 1928. Toiminnan laajentuessa 1930-luvun lopulla rakennettiin isonmäen pohjoisrinteeseen kaksikerroksinen tiilinen tehdasrakennus, jota vielä 1950-luvulla laajennettiin ja korotettiin. Pentti Palmroth johti ulkomaillekin laajentunutta kenkäteollisuusyritystä aina kuolemaansa, vuoteen 1968 asti.

  Pentti Palmrothin pojat Pertti ja Juhani johtivat perimäänsä yritystä ensin yhdessä, mutta sitten yritys jaettiin siten, että Partolan kenkätehdas tuli Juhani Palmrothin ja Hämeen kenkätehdas, nykyinen Hamken Oy, Pertti Palmrothin johtoon. Partolan kenkätehtaan toiminta jatkui vuoteen 1986 asti, jonka jälkeen kenkiä ja laukkuja on tehty Pentti Palmrothin omistamassa Hamken Oy:ssa Tampereen Sarankulmassa.

  As Oy Kotkanpesän nimellä nykyisin tunnettu asuinrakennus rakennettiin vuonna 1968 Kenkätehtaan omistajasuvun asuintaloksi. Rakennus on sittemmin vaihtanut omistajaa.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  As Oy Kotkanpesä sijaitsee komealla paikalla, korkealla Isomäen pohjoisrinteellä. Sen lähiympäristöön on viimevuosina rakennettu useita uusia omakotitaloja ja parhaillaan rakennetaan rivitaloja asuinrakennuksen etelä ja itäpuolelle ja kahta omakotitaloa sen pohjoispuolelle. Entinen Partolan kenkätehdas, joka on nykyisin asuintalona sijaitsee kotkanpesän itäpuolella.
  Toimenpidesuositukset:
  Rakennuksen arkkitehtoniset piirteet tulisi säilyttää mahdollisimman muuttumattomina, eikä julkisivuihin tulisi tehdä merkittäviä rakennuksen muotoa ja ilmettä muuttavia muutoksia. Rakennuksen lähiympäristöön ei tulisi enää rakentaa uudisrakennuksia, jotta sille tyypillinen väljä rakentamisen tapa säilyy.
  Kaava:
  Asemakaava 12.10.2005.
  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Pirkkalan kunta; rakennuslupapiirustukset, Pirkkalan kunta; Pitkin poikin Pirkkalaa, 1997; Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 2002.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Partola Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Pirkkala moderni rakennusperintö Rakennetun ympäristön selvitys 2008 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  16.01.2008 29.01.2008