Rakennetun ympäristön kohde Ollilan tila - Ollila

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Naistenmatka
  Nimi:
  Ollilan tila - Ollila
  Osoite:
  Ratsutilantie 11
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Rakennusten lukumäärä:
  8
  Inventointipäivämäärä:
  25.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Vanha, toimiva maatila, Naistenmatkan kylän entinen kantatila lähellä nykyistä keskustaa. Rakennuskanta etupäässä 1800-l ja muodostaa oman selkeästi rajatun, monimuotoisen ja erittäin hyvin säilyneen kokonaisuutensa harjulle. Maataloustoiminta pitää yhä yllä maiseman historiallisia ominaispiirteitä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Ollilan tilakeskus sijaitsee välittömästi Pirkkalan kunnan keskustan länsipuolella. Tilalla on kaksi asuinrakennusta, navetta, aittamakasiini, liiteri/vaunuvaja, kuivaamo, puimala, joiden rakennusaika on välillä 1860-1930. Lisäksi ovat uudehkot kanala/lampola ja sauna. Maatalouden lisäksi tilan päärakennuksessa on toiminut 1990-luvun puolesta välistä pienimuotoinen kyläkauppa.

  Päärakennus on rakennettu 1880-luvulla ja korotettu 2-kerroksiseksi 1920-luvulla. Kivijalalle rakennettu hirsirakennus on vuorattu keltaiseksi maalatulla peiterimavuorauksella. Ikkunat ovat 6-ruutuiset. Aumakatto on katettu tiilillä. Molemmilla lappeilla on kaksi lunetti-ikkunaa. Ulkoasu on etupäässä v. 1926, jolloin rakennusta korotettiin. Vuoraus on uusittu 1940-l. Nykyistä kuistia edeltäneet 2 lasikuistia purettiin v. 1957 ja korvattiin yhtenäisellä, pitkällä, aumakattoisella lasikuistilla.

  Päärakennusta vastapäätä on vanhempi asuinrakennus, syytinkirakennus, "mummola", joka on n. 20 vuotta päärakennusta vanhempi. Siihen kuuluu kaksi kaunista 5-kulmaista lasikuistia. Alkuperäinen huonejako on ollu karoliininen ja se muutettiin 1930-luvulla pienemmiksi huoneistoiksi. vuokralaisten takia. 1970-luvun jälkeen rakennuksen vanhaa huonejakoa on pyritty palauttamaan

  Aittarakennus on todennäköisesti 1900-luvun vaihteesta, joskin ruokakellon telineen korjauksen yhteydessä löytyi vuosiluku 1856. Kivijalalle rakennettu suuri 2-kerroksinen aittarakennus on vuoraamaton punamullattu hirsirakennus. Pihan puolellla olevan oven ympärille on tehty pieniruutuiset ikkunat, joiden sijoittelu viittaa kansallisromantiikkaan. Muuten rakennuksessa on laajat, ehyet seinäpinnat, jota pienet ikkunaukot jäsentävät.

  Navetta on rakennettu v. 1893 kivijalalle hirsirakenteisena, rakennuksessa on punainen pystyvuoraus. Sitä on laajennettu 1925 ja 1928, mm. sementtitiilistä tehty vinkkeli, jossa on sikala ja kanala. Navetan ylisille johtavan kivisillan alle on myös rakennettu pieni sikala(?) karsinoineen.

  Autotalli alla on vanhempi kivirakenteinen kellari. Puimala, Kuivaamo ja liiteri/vaunuvaja ovat puurakenteisia ja nurkkakiville tehtyjä 1900-luvun alkupuolelta. Vanhemman rakennuksen eteläpuolella rinteessä on ollut puutarha, joka nykyisin on kasvanut umpeen.

  Aikaisemmin Pirkkalan maantie kulki Ollilan tilan asuinpihan läpi. Vuonna 1917 se siirrettiin eteläpuolelle, harjun juureen talon kustannuksella.

  Historia:
  Ollila on vanha kantatila. Isäntänä oli v. 1556 Olavi Kuningas, joka on toiminut 1600-luvulla ratsutilana. Lempäälän Tapolan rusthollin augmenttina tila toimi 1700-luvulla. 1900-luvun alkupuolella tilaa isännöivät Kaarle Edvard Ollila ja hänen vaimonsa Ida, os. Ollila. Suku isännöi edelleen Ollilaa, joka on edelleen toimiva maatila.

  Aikaisemmin Ollila sijaitsi nykyisen torin paikalla. Naistenmatkan kylä paloi v. 1858, jonka jälkeen Ollilan tilakeskus siirrettiin nykyiselle paikalleen.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Ollilan tila sijaitsee metsäisellä harjanteella heti kunnan keskustan länsipuolella. Tilakeskus rajautuu kolmelta suunnalta tieverkkoon. Pohjoispuolla on nykyinen kunnan valtaväylä, Naistenmatkantie, eteläpuolella on vanha raitti, ratsutilantie. Idässä on Lentoasemantie. Tilakeskus on kuiten säilynyt hyvin metsäisen harjanteen suojassa. Ollila on toimiva karjatila, tilan laidunalue sijaitsee pohjoispuolen pelloilla, jonne on kulku Naistenmatkan tien alitse.
  Kirjalliset lähteet:
  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

  Museoviraston rakennuperintörekisteri

  http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx (vierailtu 7.11.2013)

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta