Arkeologinen kohde Pajula (Pajulahti)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Pajula
 • Nimi:
  Pajula (Pajulahti)
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032042
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  kivirakenteet
 • Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  kiviaidat
  viljelyröykkiöt
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Pajulan (Pajulahti) kantakylä on vanha osittain autioitunut kylätontti, joka mainitaan maakirjoissa 1557.
 • Tutkimukset:
  Ulla Moilanen, 2016, inventointi

  Kim Krappala, 2017, inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214303
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6825183 P2 (ETRS-TM35FIN) 6825429 P 6825342
  I1 (ETRS-TM35FIN) 382566 I2 (ETRS-TM35FIN) 382830 I 382639

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Pajulan (Pajulahti) kantakylä ilmestyy maakirjoihin 1557. Kylän isojakokartassa 1787 näkyvät tonttimaat ovat osittain tai kokonaan autioituneita. Sipilä sijaitsee osittain nykyisellä paikalla, mutta Konttila on kokonaan autioitunut. Paikka on nykyisin osittain peltoa, osittain täysin rakentamatonta. Kyläteiden varsilla on runsaasti viljelysröykkiöitä, joiden ympäristö on paikoin täysin metsittynyttä. Peltoalueella on myös kaksi melko hyvin säilynyttä riihen uunia (pohjoisempi: 6825255/382670 +/- 4 m, eteläisempi: 6825241/382678 +/- 5 m). Maastossa on havaittavissa suorakaiteen muotoinen rakennuksen perustus kohdassa: 6825212/382767 +/- 5 m. (Moilanen 2016)

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kangasala Kuhmalahden rantaosayleiskaavan, kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen arkeologinen täydennysinventointi 2017 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Arkeologinen inventointi
   
  01.11.2017 27.11.2017
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot