Tutkimushanke JANKAN TILAN RAKENNUSINVENTOINTI - Kantatalo ja kylätontti kaupunkimaisemassa

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  JANKAN TILAN RAKENNUSINVENTOINTI - Kantatalo ja kylätontti kaupunkimaisemassa
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Jankan tilan kortteliin suunnitellaan uudis- ja täydennysrakentamista. Selvitystyö laadittiin perusinventointia tarkempana rakennushistoriaselvityksenä, jossa kiinnitettiin rakennuskannan historian ohella huomiota kiinteistön asemaan taajamakuvassa sekä Takahuhdin kylän asutushistoriallisten piirteiden säilymiseen taajamamaisemassa. Ympäristön osalta huomio on kiinnitetty lähinnä kantataloihin ja Jankan lähimaisemaan, ei koko Takahuhdin nykyiseen tai historialliseen kyläalueeseen.

  Rakennetun ympäristön inventointi kattaa Tampereen kaupungin, Takahuhdin kaupunginosan korttelin 5593, johon kuuluu kaksi tonttia. Korttelin pinta-ala on noin 0,6 hehtaaria ja siellä sijaitsee viisi rakennusta, neljä maatalouden rakennusta ja yksi omakotitalo. Vanhaan kylänraittiin rajautuva kiilamainen, epäsäännöllisen muotoinen kortteli on muodostunut 1970-luvulla rakennettujen Sammon valtatien, Hintsankadun ja Päärtinkadun rakentamisen seurauksena. Tässä inventoinnissa on korttelin rakennukset dokumentoitu valokuvaamalla ja laatimalla niistä kirjallinen, rakennuskohtainen kuvaus. Kohteen luonteen vuoksi on rakennusten ja pihapiiriin historiatietojen ohella työssä tuotu esiin kylän ja Jankan tilan historiaa sekä maiseman muutosta kylä- ja maatalousmaisemasta nykyiseksi kaupunkimaisemaksi. Rakennuskohtainen selvitys kohdistuu rakennusten julkisivuihin, ainoastaan päärakennuksen sisätilat on dokumentoitu yleispiirteisesti ja laatimalla pääkerroksesta käsivarainen pohjapiirros. Työssä hyödynnettiin myös vuonna 2011 Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikön tutkijan, arkeologi Sami Ranisen tekemää arkeologista inventointia sekä Teemu Tiaisen tekemiä vanhojen karttojen digitalisointeja.

  Jankan talo on vanhoja, Takahuhdin maakirjakylän kantataloja ja viimeinen, jonka 1920- ja 1950-luvulla maatalouden tarpeisiin rakennetut rakennukset sijaitsevat edelleen vanhalla kylätontilla. Takahuhdin kylä oli keskiajan lopulla nykyisen Tampereen kaupunkiseudun suurin kylä. Nykyisin tilakeskus on osa Tampereen Takahuhdin kaupunginosan keskustaa.

  Selvityksen antamiseen luettavaksi maakuntamuseon tiloissa on työn tilaajan lupa.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  FCG / Jari Heiskanen
  Hankkeen alkupvm:
  01.03.2012
  Hankkeen loppupvm:
  29.05.2012

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  selvitys Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Pappila Hallinnollinen alue  

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Janka - Päärtinkatu 2 - Hintsankatu 2 - Pappilankatu 4 - Päärtinkatu 2 - Sammon valtatie 35   Pappila
   
  Päärtinkatu 2 maatalous