Rakennetun ympäristön kohde Villa Palmroth

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Partola
  Nimi:
  Villa Palmroth
  Osoite:
  Pereentie 4
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  vapaa-aika
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  24.01.2008

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Pääosin alkuperäisessä asussaan säilynyt huvila edustaa erinomaisella tavalla aikakautensa rakennusperinteitä ja seudulla melko harvinaista funktionalistista arkkitehtuuria. Rakennus on rakennustaiteellisesti merkittävä. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Pereentien varressa.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Villa Palmroth on kaunis rapattupintainen rakennus, joka muodostuu kolmesta rakennuksen osasta. Pääosa on suorakaiteen muotoinen, yksikerroksinen ja aumakattoinen. Luoteiskulmaan on liitetty pulpettikattoinen autotalli ja koilliskulmaan tasakattoinen laajennusosa ja avokatos. Ikkunoissa on upeat ikkunaluukut.

  Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija on todennäköisesti arkkitehti Erik Bryggman. Rakennuslupapiirustuksia ei löytynyt Pirkkalan kunnasta. Vuonna 1966 tehdystä laajennusosasta vastasi arkkitehti Antti Tähtinen.

  Historia:
  Villa Palmroth sijaitsee Partolan kartanon mailla. Kartano muodostettiin vuonna 1690 kolmesta tilasta: Kaupista, Rotjalasta ja Patalasta. Perustajana oli majuri Nils Pfaler. Partolaa ovat omistaneet Pfaler-suvun lisäksi mm. Spåre-, Johanson- ja Palmroth -suvut.

  Palmrothin suvulle Partolan kartano siirtyi vuonna 1891. Taloa isännöivät Hannes ja Hilma Palmroth. Heidän vanhin poikansa Pentti aloitti kenkien teon kartanon puisessa huvilassa vuonna 1928. Toiminnan laajentuessa 1930-luvun lopulla rakennettiin isonmäen pohjoisrinteeseen kaksikerroksinen tiilinen tehdasrakennus, jota vielä 1950-luvulla laajennettiin ja korotettiin. Pentti Palmroth johti ulkomaillekin laajentunutta kenkäteollisuusyritystä aina kuolemaansa, vuoteen 1968 asti.

  Pentti Palmrothin pojat Pertti ja Juhani johtivat perimäänsä yritystä ensin yhdessä, mutta sitten yritys jaettiin siten, että Partolan kenkätehdas tuli Juhani Palmrothin ja Hämeen kenkätehdas, nykyinen Hamken Oy, Pertti Palmrothin johtoon. Partolan kenkätehtaan toiminta jatkui vuoteen 1986 asti, jonka jälkeen kenkiä ja laukkuja on tehty Pentti Palmrothin omistamassa Hamken Oy:ssa Tampereen Sarankulmassa.

  Villa Palmroth on rakennettu Palmroth suvun huvila ja asuinrakennukseksi todennäköisesti 1940-luvulla. Partolan kartanosta lohkaistu tila on nimeltään Pertinranta. Villa Palmrothin pohjoispuolisesta Partoniemessä sijaitsevasta huvilasta (Pereentie 8) käytetään usein myös nimeä Villa Palmroth, vaikka oikea nimitys on Partoniemi.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Villa Palmroth sijaitsee Pyhäjärven rannassa Partoniemen itäpuolella, lähellä Tampereen kaupungin rajaa. Partolan ranta-alueella on harvahkoa omakoti- ja huvila-asutusta. Rakennuksen luoteispuolelle on viimevuosina valmistunut isokokoinen omakotitalo.
  Toimenpidesuositukset:
  Kohde on suojeltu asemakaavassa SR-1 -merkinnällä. Rakennuksen arkkitehtoniset piirteet tulisi säilyttää mahdollisimman muuttumattomina, eikä julkisivuihin tulisi tehdä merkittäviä rakennuksen muotoa ja ilmettä muuttavia muutoksia. Rakennusta korjattaessa tulisi käyttää ajalle tyypillisiä ratkaisuja ja materiaaleja. Huvilan lähiympäristöön ei tulisi enää rakentaa, jotta huvilan ja rannan yhteys ja huviloille tyypillinen väljä rakentamisen tapa säilyvät.
  Kirjalliset lähteet:
  Asemakaavat, Pirkkalan kunta; rakennuslupapiirustukset, Pirkkalan kunta; Pitkin poikin Pirkkalaa, 1997; Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 2002.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Partola Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Pirkkala moderni rakennusperintö Rakennetun ympäristön selvitys 2008 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  16.01.2008 29.01.2008

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 252 2017 06.07.2017 Pirkkala, Pereentie 4:n tontin jakaminen Pirkkalan kunta
  Avaa 291 2020 15.05.2020 Tiedustelu tontin jakamisesta, Pirkkala, Pereentie 4 Kiinteistön omistaja

Kartta