Arkeologinen kohde Tervaniemi

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Vanha kunta:
  Kuhmalahti
 • Kylä:
  Tervaniemi
 • Nimi:
  Tervaniemi
 • Muinaisjäännöstunnus:
  1000032035
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
 • Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
 • Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
 • Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
 • Ajoitus:
  historiallinen
 • Lyhyt kuvaus:
  Tervaniemen historiallinen kylän paikka sijaitsee Mattilan tilan pihapiirin eteläpuolella. Vuoden 1775 isojakokartassa kylä on piirretty paikalle ryhmäkylänä. Osa kylänpaikasta on rakentamatonta ja viljelemätöntä. Rajaus perustuu vuoden 1775 karttaan. Rajauksella on merkitty vain kylänpaikan rakentamaton osa, jolla rakennukset ovat edellä mainitun kartan perusteella sijainneet. Rajauksen ulkopuolelle on jätetty kylänpaikalla edelleen sijaitseva Mattilan pihapiiri. Ks. myös inventoinnin 2016 osa 2 (Hinnerichsen).
 • Tutkimukset:

  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
 • Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 • Peruskarttanumero:
  214112
 • Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6819577 P2 (ETRS-TM35FIN) 6819773 P 6819680
  I1 (ETRS-TM35FIN) 376059 I2 (ETRS-TM35FIN) 376339 I 376200

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 • Kohteen kuvaus:
  Tervaniemen historiallinen kylän paikka sijaitsee Mattilan tilan pihapiirin eteläpuolella. Vuoden 1775 isojakokartassa kylä on piirretty paikalle ryhmäkylänä. Osa kylänpaikasta on rakentamatonta ja viljelemätöntä. Rajaus perustuu vuoden 1775 karttaan. Rajauksella on merkitty vain kylänpaikan rakentamaton osa, jolla rakennukset ovat edellä mainitun kartan perusteella sijainneet. Rajauksen ulkopuolelle on jätetty kylänpaikalla edelleen sijaitseva Mattilan pihapiiri. Ks. myös inventoinnin 2016 osa 2 (Hinnerichsen).

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

Kuvat

Esinelinkit

Alueet ja hankkeet

  Hankkeet:
 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016

Muistomerkit

Lausunnot