Tutkimushanke Tampereen Saukonmäen korttelin 362 rakennetun ympäristön inventointi

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Tampereen Saukonmäen korttelin 362 rakennetun ympäristön inventointi
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Tämän työn tavoitteena on ollut laatia asemakaavatasoinen rakennetun ympäristön inventointi Saukonmäen korttelista 362. Vuosina 2010-2011 laaditussa EHYT-selvityksessä (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) Saukonmäen alue arvotettiin arkkitehtonisilta arvoiltaan ja alueelliselta yhtenäisyydeltään korkeimpaan luokkaan. Viime aikoina on ilmennyt tarvetta tarkistaa alueen asemakaavaa, joka periytyy vuodelta 1963.

  Työ käynnistyi joulukuun alussa rakennuskannan dokumentoinnilla sekä arkistoselvityksillä. Alueen rakennuslupapiirustukset käytiin läpi rakennusvalvonnan arkistossa. Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n hallussa olevaan vanhempaan suunnitelma-aineistoon ei ollut tässä vaiheessa mahdollista tutustua. Tampere-Seuran kuva-arkistossa on Saukonmäestä varsin paljon vanhaa kuva-aineistoa, josta osaa on käytetty tämän selvityksen kuvituksena. Alueen lisärakentamista ja kehittämistä on tutkittu Petra Savelan diplomityössä vuona 2010. MA-Arkkitehdit on laatinut 2015 Saukonpuiston perusparannussuunnitelman. Myös alueeseen rajoittuvan Kalevan RKY-alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä on Tampereen kaupunki laatinut selvityksen kesällä 2015. Saukonmäen alueen korjaushistoriasta ja nykytilasta on haastateltu Saukonmäki Oy toimitusjohtajaa Matti Lemistä.

  Työstä on vastannut Lauri Putkonen.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  WSP Finland Oy
  Hankkeen alkupvm:
  17.11.2015
  Hankkeen loppupvm:
  07.01.2016

Liitetiedostot

 •  

  Saukonmäen_k362_rak_ymp_inventointi.pdf

  • Kuvaus:
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Saukonmäki   Petsamo
   
  Vainionkatu - Petsamonkatu - Kalevan puistotie - Kaupinkatu asuinkiinteistö
  liike-elämä
  vapaa-aika