Rakennetun ympäristön kohde Vienola

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Jokioinen
 • Inventointinumero:
  2015/0018
 • Nimi:
  Vienola
 • Osoite:
  Herttualantie 266
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Inventointipäivämäärä:
  28.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot

  Asuinrakennus poikkeaa muodoltaan muista alueen 1940-50-luvun taloista. Sen runko muistuttaa 1800-luvun parituparakennusta, mutta muut piirteet ovat jälleenrakennuskaudelta. Lato ja piharakennus ovat säilyneet pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.

  Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon puutarhapiha.

  Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot

  Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.

  Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, lato, sauna, kertoo 1900-luvun puolivälin pientilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.

  Maisemalliset arvot

  Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen pääteiden, Herttualantien ja Tiihalantien kulmauksessa; suuri maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan

Tekstitiedot

 • Historia:
  Herttualantien ja Tiihalantien kulmauksessa sijaitseva pihapiiri, jossa 1947 rakennetut asuinrakennus, piharakennus ja lato. Ladon pohjoispäästä on purettu hirsinen navettaosa. Asuinrakennus on hirsirunkoinen ja sen runko siirretty paikalle muualta. Tila on rakennettu siirtokarjalaisten pika-asutustilaksi.

  Rakennukset ovat olleet jonkin aikaa tyhjillään.

 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Rakennusten 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen

  - 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa

  - Yhteenkuuluvan rakennusryhmän säilyminen

 • Suulliset lähteet:
  naapuri

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 58
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 59
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 60
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 61
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
   
  Avaa
  Kangasala
   
    Jokioinen Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Kangasala
   
    Vääksyn kartanon-Kerppolan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot