Rakennetun ympäristön kohde Ala-Marttila (Honkasen puutarha)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Jokioinen
 • Inventointinumero:
  2015/0023
 • Nimi:
  Ala-Marttila (Honkasen puutarha)
 • Osoite:
  Tiihalantie 49
 • Kohdetyyppi:
  liike-elämä
 • Inventointipäivämäärä:
  28.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot

  Aitta on säilynyt erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa.

  Asutushistorialliset arvot

  Ala-Marttila on yksi Jokioisten kylän kantatiloista ja säilynyt 1600-1700-luvun kartoille merkityllä kylätontilla.

  Taloushistorialliset arvot

  Kaava-alueella on sijainnut useita kauppapuutarhoja. Niihin liittyvä toiminta ja kookkaat rakennukset ovat osa alueelle leimallista maisemaa.

  Maisemalliset arvot

  Näkyvä sijainti aivan Tiihalantien varressa. Aitta on olennainen osa kaava-alueen ulkopuolelle jäävää Ala-Marttilan tilan pihapiiriä.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Marttila on Jokioisten kylän kantatila, joka on 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä aikana jaettu Yli-Marttilaksi ja Ala-Marttilaksi. Ala-Marttila on säilynyt alkuperäisellä paikallaan kylätontilla ja Yli-Marttila rakennettu sen pohjoispuolelle.

  Ala-Marttilan pihapiiri sijaitsee Tiihalantien varressa. Päärakennus ja muut pihapiirin rakennukset jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alueen eteläkulmassa, aivan Tiihalantien tielinjan tuntumassa on Ala-Marttilan hirsinen aittarakennus ja sen itäpuolella useita suuria kasvihuoneita sekä niihin liittyvä pakkaamo tai varastorakennus. Tiihalantien laidassa kiinteistöä reunustaa korkea tuija-aita.

 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Aitan ja eteläpuolisen Ala-Marttilan pihapiirin yhteen kuuluvan kokonaisuuden säilyminen

  - Aitan 1800-lukulaisten rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen

  - Alueen vähintään 1600-luvulta periytyvän maankäytön säilyminen: tiiviisti rakennettu kylä (kylätontti), jota ympäröivät avoimet viljellyt peltomaisemat

  - Kauppapuutarhatoiminnasta kertovien rakennusten säilyminen

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 79
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 80
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 81
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
   
  Avaa
  Kangasala
   
    Jokioinen Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Kangasala
   
    Vääksyn kartanon-Kerppolan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 176 2017 08.05.2017 Kangasala, Jokioinen, Tiihalantie 51, ala-Marttila, suunnittelutarveratkaisuhakemus omakotitalon rakentamiselle Kangasalan kunta