Rakennetun ympäristön kohde Ala-Eerola

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Herttuala
 • Inventointinumero:
  2015/0008
 • Nimi:
  Ala-Eerola
 • Osoite:
  Herttualantie 124
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Inventointipäivämäärä:
  28.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot

  Päärakennus on uudistettu 1934 tulipalon jälkeen sekä peruskorjattu 1970-luvulla sekä toistamiseen hiljattain. Rakennuksessa on jäljellä hirsirunko, muutamia vanhoja ikkunoita sekä lohkokivinen kivijalka. Piharakennukset ovat muutoksista huolimatta tunnistettavissa aikansa rakennusperinnöksi.

  Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan pääosin säilyttänyt perinteisen ilmeensä, se on yhä maatilamainen.

  Asutushistorialliset arvot

  Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka on siirtynyt 1600-1700-luvun kartoille merkityltä kylätontilta nykyiselle paikalleen 1800-luvulla.

  Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot

  Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, lato ja navetta, kertoo 1800-1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.

  Maisemalliset arvot

  Näkyvä sijainti avoimessa peltomaisemassa Herttualantien tuntumassa. Suurehko maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Eerola on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Nykyiselle paikalleen isojakokartalla näkyvältä Kirkkojärven rannassa sijainneelta kylätontilta pihapiiri on siirtynyt 1800-luvulla. 1920 Eerolalle valmistui uusi päärakennus pohjoisemmas nykyisen Lahdentien tuntumaan ja Ala-Eerolaksi muuttunut vanha Eerola jäi palvelusväen asuinkäyttöön. Eerolaa ja Ala-Eerolaa yhdistää yhä maastossa hahmottuva peltotie.

  Ala-Eerolaa ympäröivät avoimet peltoalueet. Pihan pohjoispuolitse virtaa oja Taivallammiin. Alkujaan mansardikattoinen päärakennus (1) on peräisin 1800-luvulta, se on tuhoutunut hirsirunkoa lukuun ottamatta tulipalossa 1934 ja muutettu satulakattoiseksi. Rakennus on peruskorjattu voimakkaasti. Lisäksi pihapiiriin kuuluu 1800-luvun hirsinen lato ja 1920-30-luvulla rakennettu navetta sekä uudehko piharakennus.

 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Päärakennuksen ja pihapiirin aseman ja maisemallisen merkityksen säilyminen avoimessa peltomaisemassa

 • Suulliset lähteet:
  kiinteistönomistaja ja omistajan isä

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 26
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 27
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 28
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot