Rakennetun ympäristön kohde Bourbon (Hannula)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Herttuala
 • Inventointinumero:
  2015/0005
 • Nimi:
  Bourbon (Hannula)
 • Osoite:
  Kylä-Aakkulantie 38
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Rakennusten lukumäärä:
  2
 • Inventointipäivämäärä:
  27.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  asutushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot

  Useassa vaiheessa rakennetussa ja voimakkaasti peruskorjatussa päärakennuksessa on säilynyt joitain 1800-luvun lopun rakentamiselle tyypillisiä tyylipiirteitä ja muotoja, kuten avoimet räystäät, kaakkoissivun pieni poikkipääty ikkunoineen ja päätyjen yläosan listoitustapa. Navetta/talli on säilynyt laajennusta lukuun ottamatta pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.

  Pihan pinnat ovat säilyneet perinteisinä ja siellä kasvaa iäkkäitä jaloja lehtipuita.

  Asutushistorialliset arvot

  Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka säilynyt 1600-1700-luvun kartoille merkityllä kylätontilla.

  Maisemalliset arvot

  Lähellä tietä sijaitsevilla rakennuksilla on suurehko maisemallinen merkitys liikenteellisesti hiljaiselle Kylä-Aakkulantielle sekä lähiympäristöön.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Päärakennus on ilmeisesti kuulunut Hannulan tilalle, joka on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Rakennukset sijaitsevat aivan kapean polveilevan Kylä-Aakkulantien varressa, luoteessa kiinteistö ulottuu Kirkkojärveen. Pihassa kasvaa iäkkäitä jaloja lehtipuita. Hirsirunkoisen päärakennuksen koillispääty on rakennettu 1800-luvun puolivälin tuntumassa, sitä on jatkettu lounaaseen 1890-luvulla. Pihanpuoleinen leveä poikkipäätymäinen laajennusosa on 1950-luvulta. Rakennus on peruskorjattu voimakkaasti. Lisäksi Pihapiiriin kuuluu 1950-luvulla rakennettu tiilinen navetta/tallirakennus, jota on myöhemmin laajennettu lounaispäädystä matalammalla pulpettikattoisella osalla.
 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Alueen vähintään 1600-luvulta periytyvän maankäytön säilyminen: tiiviisti rakennettu kylä (kylätontti), jota ympäröivät avoimet viljellyt peltomaisemat

  - Päärakennuksen 1800-lukulaisten rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen

 • Suulliset lähteet:
  omistajat

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 28.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 15
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 16
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 17
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot