Tutkimushanke Tampereen rautatieasema ja eteläinen veturihalli

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Tampereen rautatieasema ja eteläinen veturihalli
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennushistoriaselvitys
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Syksyllä 2014 Tampereen ratapihan ja asemakeskuksen tuleva kehitys sai uudet suuntaviivat, kun vuonna 2013 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ReConnecting Tampere. Suomalaisittain poikkeuksellisen laaja kilpailualue käsittää rautateiden infrastruktuuria ja arkkitehtuuria 1800-luvun jälkipuoliskolta nykyaikaan, ja tulevaisuudessa

  nämä menneisyyden jäljet limittyvät osaksi alueelle suunniteltua laajamittaista uudisrakentamista.

  Rakennushistoriallisen selvityksen keskeisin tehtävä on rakennetun ympäristön synty- ja kehitysvaiheiden jäljittämisen sekä niiden sisältämien esteettisten ja kulttuuristen erityispiirteiden havaitsemisen mahdollisimman kauaskatseisella ja argumentoidulla

  tavalla. Rakennushistoriallisen selvitystyön luonne ja näkökulma on historiallis-esteettisistä

  lähtökohdista huolimatta lähes aina, kuten Tampereen rautatiealueenkin tapauksessa,

  lähtöisin myös käytännöllisistä tilankäyttöön ja toimintoihin liittyvistä kysymyksistä. Menneisyyden kerrostumia arvotettaessa on hahmotettava myös kaupungin uusiutumisen väistämättömyys – eriaikaisten ja usein visuaalisesti moninaisten kaupunkikuvan fragmenttien

  ajallinen ja tilallinen yhteiselo. Rautatiealueiden ja -arkkitehtuurin tavanomaista kaupunkirakentamista voimakkaampi sidos teknologisten ja logististen innovaatioiden historiaan asettaa niiden arvottamiselle ja uudisrakentamiselle tavanomaisesta kaupunkiympäristöstä poikkeavia haasteita. Nämä on pyritty huomioimaan etenkin tämän inventoinnin Arviointi-luvussa alueen kilpailuehdotuksen jatkosuunnittelun näkökulmiin limittyvällä tavalla.

  Selvityksen on laatinut Panu Savolainen. Selvitys on tallennettu Pirkanmaan maakuntamuseon arkistoon.

  Hankkeen alkupvm:
  01.07.2015
  Hankkeen loppupvm:
  31.10.2015

Liitetiedostot

 •  

  rhs_tampereen_rautatieasema_ja_etelainen_veturihalli.pdf

  • Kuvaus: Tampereen rautatieasema ja eteläinen veturihalli, Rakennushistoriaselvitys 2015
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XII Kyttälä, Hämeenkadun eteläpuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVII Tullin alue ja Sorsapuisto Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampereen rautatieasema   XII - Kyttälä, Hämeenkadun eteläpuoli
   
  Rautatienkatu 25 liikenne
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vanha veturitalli - Åkerlundinkatu 16   XVII - Tulli
   
  Åkerlundinkatu 16 liikenne