Rakennetun ympäristön kohde Ala-Huuna

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Haapasaari
  Inventointinumero:
  2016/0001
  Nimi:
  Ala-Huuna
  Osoite:
  Huunantie 13
  Inventointipäivämäärä:
  07.06.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallisesti, sosiaalihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä kohde

  Haapasaaren kylän kantatalosta Huunasta jaettu osatalo, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1800-1900-lukujen vaihteessa. Yhteenkuuluva 1890-1960-luvuilla rakentunut rakennusryhmä kertoo 1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta. Pihapiirin rakennukset ovat muutoksista huolimatta säilyttäneet melko hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet. Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan hahmotettavissa 1900-luvun alkupuolen maatilaksi, jossa rakennusten sijoittelussa on nähtävissä viitteitä perinteisestä mies- ja karjapihaan jaetusta umpipihasta. Keskeinen sijainti peltojen ympäröimällä saarekkeella, mistä johtuen kohteella on suurehko maisemallinen merkitys avoimessa lähiympäristössä.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Ala-Huuna sijaitsee Nuuruslahdentiestä erkanevan kapean Huunantien varressa mäellä, jota ympäröivät kolmelta puolelta peltoalueet. Melko tiiviisti rakennettuun pihapiiriin kuuluu kaksi asuinrakennusta sekä viisi talousrakennusta. Vanha saunaa lukuun ottamatta rakennukset sijaitsevat Huunantien pohjoispuolella. Pihassa kasvaa muutamia kookkaita puita, omenapuita ja sireeniä, tien laidassa on orapihlaja-aita. Pihasta avautuu maisema ympäröiville pelloille.

  Haapasaaren kylän kantatalo Huuna mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1540 maakirjassa. Talo sijaitsi alkujaan lännempänä kyläkeskuksessa Kylänlahden pohjukassa. Talo jaettiin 1820 Yli-Huunaksi ja Ala-Huunaksi. Ala-Huuna määrättiin siirrettäväksi kyläkeskuksesta nykyiselle paikalleen isonjaonjärjestelyssä 1800-1900-lukujen taitteessa. Ala-Huunasta on lohkottu maata seuraavasti: Laurila 1914, Rajala, Lehtimäki, Siikasaari ja Kiviranta (torpat) 1923. Rutasaaressa sijaitseva Rutasalo on lohkottu Ala-Huunasta talon toiselle pojalle 1934. Lisäksi maata on lohkottu mökkitonteiksi 1960-70-luvuilla.

  Pihapiirin rakennukset:

  1 Asuinrakennus (1900-luvun alku): satulakatto, julkisivut hirsipintaiset, punamullatut, 6-ruutuiset ikkunat, koristeelliset valkoiset ikkunankehykset, eteläsivulla avokuisti.

  2 Asuinrakennus (1900-luvun alku): betonisokkeli, satulakatto, julkisivuissa vaalean sinertävä peiterimoitettu pystylaudoitus, 6-ruutuiset ikkunat, yksinkertaiset valkoiset ikkunankehykset, länsisivulla 1950-luvun kuisti ja sen päällä parveke.

  3 Sauna ja liiteri (1950-luku): satulakatto, julkisivuissa punamullattu peiterimoitettu pystylaudoitus

  4 Navetta/karjasuoja: satulakatto, betonisokkeli, julkisivuissa punamullattu lomalaudoitus

  5 Hirsilato

  6 Hirsisauna

  Lisäksi konevaja ja liiteri (1960-luku): loiva satulakatto, julkisivuissa vaalea lomalaudoitus

  Aiemmat tutkimukset:
  Raitio Raine Kuhmalahden kunnan yleispiirteinen rakennusinventointi 2001
  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Längelmäveden seudun historia. 2, Sahalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1954. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Isonjaontäydennyskartta 1874-1883. Kansallisarkisto.

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Haapasaari Hallinnollinen alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016