Rakennetun ympäristön kohde Arvola (Lehdon kauppapuutarha)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
 • Kylä:
  Jokioinen
 • Inventointinumero:
  2015/0010
 • Nimi:
  Arvola (Lehdon kauppapuutarha)
 • Osoite:
  Taivallammentie 46 ja 49
 • Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
 • Rakennusten lukumäärä:
  4
 • Inventointipäivämäärä:
  27.10.2015

Kulttuurihistorialliset arvot

 • Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
 • Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
 • Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
 • Arvojen perustelu:
  Rakennusperinteiset arvot

  Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka on muutoksista ja laajennuksesta huolimatta säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan hyvin tunnistettavana.

  1950-luvun asuinrakennuksen ympärillä kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan ajalle tyypillinen pientalon piha. Kokonaisuus on maatilamainen.

  Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot

  Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, kasvihuone ja pakkaamo, kertoo kauppapuutarhatoiminnasta. Kaava-alueella on sijainnut useita kauppapuutarhoja. Niihin liittyvä toiminta ja kookkaat rakennukset ovat osa alueelle leimallista maisemaa.

  Maisemalliset arvot

  Sijaitsee hiljaisesti liikennöidyn Taivallammentien varressa. Vähäinen maisemallinen merkitys lähiympäristöön, asuinrakennuksella suurempi merkitys itäpuoliseen avoimeen peltomaisemaan.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Taivallammentien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa 1970-luvulla laajennettu puolitoistakerroksinen 1950-luvun pientalo (1), 1970-luvun omakotitalo (2), pakkaamo ja lämpökeskus (3) ja kasvihuone (4). Paikalla on toiminut Lehdon kauppapuutarha. Kasvihuonepinta-alaa on ollut jopa ½ hehtaaria.

  Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on lohkottu Arvola -niminen tila 1957.

  Taivallammentien reunassa on komea kuusiaita.

 • Toimenpidesuositukset:
  Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Asuinrakennuksen 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen

  - 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa

  - Kauppapuutarhatoiminnasta kertovien rakennusten säilyminen

 • Suulliset lähteet:
  kiinteistönomistaja

Kuvat

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 32
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 33
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 34
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 169
  • Alanumero: 35
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 27.10.2015

Esinelinkit

Rakennukset

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Kangasala
   
    Vääksyn kartanon-Kerppolan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
   
  Avaa
  Herttualan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman inventointi 2015 Kangasala
   
    Rakennusinventointi
   
  19.10.2015 22.03.2016

Muistomerkit, haudat

Lausunnot