Maakuntamuseon lausunto 439 / 2015 Tampere, Lapinniemi ja Petsamo, Koukkuniemen alueen käyttötarkoituksen muutos ja rakentamisoikeuden lisääminen sekä Rauhaniemen alueen asemakaavan laatiminen ja asemakaavan ajantasaistaminen, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8568

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Lapinniemi
  Petsamo
  Dnro / vuosi: 439 / 2015
  Otsikko:
  Tampere, Lapinniemi ja Petsamo, Koukkuniemen alueen käyttötarkoituksen muutos ja rakentamisoikeuden lisääminen sekä Rauhaniemen alueen asemakaavan laatiminen ja asemakaavan ajantasaistaminen, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8568
  Lausunnon saaja:
  Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu
  Lausunnon pvm:
  10.11.2015
  Tiivistelmä:
  Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että Rauhaniemen kansankylpylän inven-tointitiedot ovat hankkeen tavoitteet ja kohteen ominaispiirteet huomioiden riittä-viä asemakaavan laatimiseen. Koukkuniemen alueesta on tarpeen laatia asema-kaavatasoinen selvitys, joka on tällä hetkellä tekeillä. Tämä selvitys on syytä mainita myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Vuoden 2014 Tampereen keskustan osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi (Pirkanmaan maakun-tamuseo 2014) ei ulotu koko asemakaava-alueeseen. Museolle on myös ilmoitet-tu uusista kalliopiirustuksista alueen itäosassa. Tämän takia kaava-alueen itä-osassa tulee tehdä arkeologinen inventointi. Kaavan tausta-aineistona on syytä huomioida myös Tampereen kantakaupungin avoimet maisematilat -selvitys. Kaavaselostuksessa osana kaava-alueen kuvausta tulee huomioida kaava-alueen itäosan venekerhojen

Sisältö

 •  
  Lausunnon teksti

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Lapinniemi Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Tampere
   
    Lappi Rauhaniemi Lappi
   
    1000006147 taide
  muistomerkit
   
  kiinteä muinaisjäännös uusi aika