Arkeologinen kohde Tammerkoski 8

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Tammerkoski 8
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000023801
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  27
  Muinaisjäännöstyyppi:
  teollisuuskohteet
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  1800-1900-luku
  Lyhyt kuvaus:
  Puurakenne, joka tulkittu 1800-luvun jälkipuolella rakennetun Verkatehtaan johdinpadon jäännökseksi.
  Tutkimukset:
  Kuitunen & Luoto 2011 tarkastus

  Raninen 2014 inventointi (ei maastohavaintoja kohteesta, kirjallisuuteen ja karttoihin perustuva kohteen identifiointi)
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Peruskartan nimi:
  TAMPERE
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6821073 X2  X 
  Y1 2487625 Y2  Y 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6822430 P2 (ETRS-TM35FIN) 6822479 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 327768 I2 (ETRS-TM35FIN) 327803 I 
  Koordinaattiselite:
  Kohteen keskipiste

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee alavoimalan ja Hämeensillan välisellä alueella, likipitäen kosken keskiosassa. Sen eteläpään gps-koordinaatit ovat 6825297/ 3327900 ja pohjoispään 6825341/ 3327877. Kohteeseen kuuluvan lautarakenteen gps-koordinaatit ovat 6825317/ 3327888.

  Kohteen kuvaus:
  Kohde on kosken keskellä kulkeva, lähes kaakkois-luoteissuuntainen puurakenne. Rakenne (Koskenpohja 8a) koostuu puupaaluista, jotka on juntattu koskenpohjaan paikoin pareittain, tasaisin noin 3 – 4 m välein sekä hirsisestä kehikosta, joka sijoittuu pystypaalurivistöjen väliin. Hirsinen kehikko on säilynyt vain paikoin ja silloinkin siitä on jäljellä vain yksi hirsikerta. Rakenteen keskivaiheilla on laudoista tehty, laajuudeltaan 2 x 3 m oleva lattiamainen puurakenne (Koskenpohja 8b), joka vaikuttaa muuta rakennetta nuoremmalta.

  Tulkinta (Kuitunen & Luoto 2011):

  Kyseessä voi olla jonkinlainen veden virtaamisen ohjailuun liittyvä rakenne.

  Tulkinta (Raninen 2014):

  Tammerkoski 8a:n sijainti ja suunta vastaavat varsin hyvin vuosien 1875, 1879, 1882 ja 1889 kartoissa kuvattua Verkatehtaan johdinpatoa. Johdinpato näkyy myös 1890-luvun valokuvassa, joka on julkaistu lähteessä Rasila 1984: 66. Tammerkoski 8b on tarkoitukseltaan tunnistamaton 8a:han välittömästi liittyvä lattiamainen lautarakenne.

  Lähde: Viljo Rasila, Tampereen historia II. 1840-luvulta vuoteen 1905. Tampereen kaupunki.

  Luokitusehdotus:
  -

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A4-8 a puurakenne kohti Kehräsaaren etelänurkkaa mahd rännin pohja pohjoisesta.jpg

  • Kuvaaja: Hannele Kuitunen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Rakenne 8A kohti Kehräsaaren etelänurkkaa pohjoisesta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A4-8 b kosken keskiosan puurakenne mahd rännin pohja keskellä puulattiarakenne idästä.jpg

  • Kuvaaja: Kuitunen Hannele
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kosken keskiosan puurakenne; puulattiarakenne 8B idästä.
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 356 2013 24.10.2014 Tampere, maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkun Parkki -hankkeen YVA-ohjelma
  Avaa 363 2013 09.10.2013 Tampere, Tammerkosken ja Hämeenpuiston välisen maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkunparkin, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8437 (TRE:6029/10.02.01/2013) Tampereen kaupunki, Kirjaamo
  Avaa 125 2018 03.04.2018 Tampere, Tammerkosken väliaikainen kävelysilta Ramboll