Rakennetun ympäristön kohde Reipin tila ja Reipinniemen museoalue

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkalankylä
  Nimi:
  Reipin tila ja Reipinniemen museoalue
  Osoite:
  Museotie 16
  Kohdetyyppi:
  kulttuuri
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  11
  Inventointipäivämäärä:
  11.07.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Museoalue. Muodostuu Reipin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun pihapiiristä ja museoalueelle siirretyistä rakennuksista. Maisemallisesti keskeinen sijainti.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Reippi sijaitsee Kotolahden eteläpuolella. Tilakeskuksessa on päärakennus 1800-luvun lopulta, laajennus 1950-l. Lisäksi on hirsirakenteinen navetta, talousrakennus, kalustotalli ja vilja-aitta.

  Päärakennus on rakennettu osittain rinteeseen nurkkakivien päälle. Pohjoispuolella korkeita kivilatomuksia ja niiden välejä on vahvistettu myöhemmin valamalla betonia. Hirsirunko on verhoiltu punaiseksi maalatulla peiterimavuorauksella, listat ovat valkoiset. Rakennukseen kuuluu kolme umpikuistia, joista suurin, pulpettikattoinen on varustettu suurilla pieniruutuislla ikkunoilla. Keskimmäinen kuisti on satulakattoinen, lautaoven yläpuolella on ikkuna. Rakennusta on jatkettu kaakoispäästä 1950-luvulla, jolloin myös pieni umpikuisti rakennettiin. Ikkunat ovat vanhassa päässä 1900-luvun alun tyyliä, T-ikkunan yläosa jaettu pystyjaolla kapeampiin. Uuden osan ikkunat ovat aikansa 2-ikkunaisia.

  Reipin tilan vieressä on museoalue, johon on kerätty erilaisia talousrakennuksia, etupäässä aittoja. Siellä on mm. Sikojärven, Heikkilän ja Kyöstin aitat

  Historia:
  Reippi on Pirkkalankylän vanhoja kantataloja, joka mainitaan jo 1546. Ollut Valkilan rusthollin augmenttinä, perintökirjan ostanut Valkilan isäntä Granfelt v. 1758,

  Reippi oli vielä 1860-luvulla Pirkkalankylän kylätontilla ja siirrettiin nykyiselle paikalle Reipinniemeen ennen 1900-luvun alkua.

  Nykyisin, vuodesta 1969, Reipin omistaa lahjoituksen kautta Pirkkalan kunta, joka on muodostanut tilakeskuksen viereen pienen museoalueen.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Reippi sijaitsee Kotolahden pohjukan eteläpuolella. Tilakeskus on harjanteen päällä, ympärillä on havumetsää ja peltoalueita. Vieressä on Reipin ulkomuseoalue, johon on kerätty vanhoja talousrakennuksia.
  Toimenpidesuositukset:
  Alueelle on laadittu museon kehittämissuunnitelma sekä rakennusten korjaussuunnitelma.

  Alueen alkuperäiset ominaispiirteet tulisi säilyttää, mukaan lukien tilakeskuksen vanha rakennuskanta ja ympäröivä viljelysmaisema. Muutokset tulee tehdä alueen ominaispiirteitä kunnioittaen.

  Kirjalliset lähteet:
  Pirkkalan historia, Kaukovalta, Jaakkola ja Sorila, Tampere 1934. Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalankylä Hallinnollinen alue  
  Avaa Pirkkala
   
    Pirkkalankylän-Sankilan-Tanilan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Avaa Hämeenkyrö
  Nokia
  Pirkkala
  Sastamala
   
    Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta