Rakennetun ympäristön kohde Asunto Oy Koskentie

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XXI - Petsamo
  Nimi:
  Asunto Oy Koskentie
  Osoite:
  Ilmarinkatu 37 / Ilmarinkatu 39 / Ilmarinkatu 41 / Ilmarinkatu 43 / Ilmarinkatu 45 / Ilmarinkatu 47 / Kaupinkatu 23 / Litukankatu 10 / Litukankatu 12 / Litukankatu 2 / Litukankatu 4 / Litukankatu 6 / Litukankatu 8 / Litukanojankatu 1
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Rakennusten lukumäärä:
  14

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Asunto Oy Koskentie kiinteistö muodostaa korttelikokonaisuuden, joka rajoittuu lännessä Kaupinkatuun, pohjoisessa Litukankatuun, idässä Litukanojankatuun ja etelässä Ilmarinkatuun. Kiinteistö koostuu 14:stä asuin- sekä talousrakennuksesta. Asuinrakennuksista viisi neljä- tai viisikerroksisista lamellitaloa on sijoitettu luode-kaakko -suuntaisesti Ilmarinkadun pohjoissivulle, pisimmän asuinrakennuksen (Kaupinkatu 23) sijoittuessa tontin länsilaitaan koko korttelin pituisena Kaupinkadun itäreunan suuntaisesti. Kuudes nelikerroksinen matalan liikesiiven sisältävä pistetalo on sijoitettu tontille Ilmarinkadun suuntaisesti itä-länsi -suuntaan aivan Ilmarinkadun ja Litukanojankadun kulmaukseen.

  Kaksikerroksinen ja muita taloja kapearunkoisempi lamellitalo/varastorakennus on sijoitettu Litukankadun etelälaitaan kadun linjauksen (itä-länsi) suuntaisesti kahden läntisimman pistetalon väliin. Tämän lisäksi Litukankadun itäpäässä sen eteläsivulla sijaitsevat asuinkiinteistön kolme nelikerroksista pistetaloa, joistä itäisin on Litukankadun ja Litukanojankadun kulmauksessa. Lisäksi Litukankadun varrella sen suuntaisesti sijaitsee yksikerroksinen autotalli/varastorakennus.

  Pääväriltään yhteneväisiä asuinrakennuksia on erotettu toisistaan erilaisilla yksityiskohdilla. Pistetalojen sisäänkäynnit, suurine ikkunaryhmineen eroavat lamellitalojen vastaavista. Myös parvekkeiden pinnoituksella ja ikkunapuitteiden sekä parvekkeiden värityksellä on tehty rakennuksiin eroa. Asuinrakennuksista joka toinen ovat värityksiltään yhteneväiset.

  Kiinteistö on ainoa kokonaisen korttelialueen muodostava yksittäinen kiinteistö Teiskontien pohjoispuolella. Sen rakennukset ovat tiilirunkoisia ja pinnoiltaan sileäksi rapattuja.

  Historia:
  Kiinteistön rakentaminen aloitettiin vuonna 1949 viiden urakoitsijan yhtymän voimin. Tähän yhtymään kuuluivat Tähtinen & Sola Oy, Niilo Ahti Oy, Harju Oy, Yrjö Salo Oy ja Tasera Oy. Alkuperäiseen rakennuskokonaisuuteen kuului 12 lamelli ja pistetaloa, joissa oli asuntoja yhteensä tuhannelle asukkaalle. Alueen asemakaavan ja arkkitehtuurin laati Jaakko Tähtinen. Kokonaisuus valmistui vuonna 1954 ja kiinteistöä hallinnoiva asunto-osakeyhtiö nimettiin alueella aikaisemmin kulkeneen Kosken maantien mukaan. Kosken maantie oli kulkenut suunnilleen nykyisen Ilmarinkadun linjauksen mukaan.

  Kiinteistön rakentamisen oli tarkoitus valmistua vuonna 1952, mutta todellisuudessa rakentaminen päättyi vasta 1954. Rakennusvaihe pitkittyi lukuisien lakkojen, lämpö-, vesi- ja viemäriurakoitsijan konkurssin sekä lainoitusongelmien vuoksi. Kiinteistön kaksi ensimmäistä rakennusvaihetta toteutettiin rakentajien johdolla, mutta kolmannesta rakennusvaiheesta vastasivat jo As Oy Koskentien asukkaat itse. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin kolme lamellitaloa sekä huoltorakennus, toisessa vaiheessa neljä pistetaloa sekä liikesiipi. Kolmannessa vaiheessa kiinteistölle rakennettiin loput lamellitalot. Tontin viimeistelytyöt pihoineen tehtiin pääasiassa asukkaiden talkootöinä. Alkujaan rakennuksilla on ollut yhteinen lämpökeskus, jossa lämmön tuottamiseen käytettiin aluksi koksia ja jo viisikymmentäluvun alkuopuolelta öljyä.

  Kiinteistön alue oli suunniteltu siten, että rakennukset rajasivat keskelle pihan, joka toimi paitsi lasten leikkialueena myös pyykinkuivatus- ja mattojen tamppaamispaikkana. Ilmarinkatu 47 liikesiipeen sijoitettiin asukkaille tarpeellisia palveluita kuten esimerkiksi: ruokatavarakauppa, lihakauppa, kahvio, parturi-kampaamo ja kirjakauppa. Kiinteistössä oli valmistuessaan asuntoja yhteensä 290, joissa asukkaita parhaimmillaan noin tuhat. Vaikka alue ei ollutkaan erityisen kaukana keskustan ja muun lähiseudun palveluista, ei asukkailla useinkaan ollut tarvetta asioida omaa kortteliaan kauempana. Etenkin alkuaikoina asunnoissa asui myös runsaasti alivuokralaisia, sillä varsinaisten asukkaiden taloudellinen tilanne oli tiukka ja usein tilan tarvekin vähäisempi kuin nykyään. Taloudellisesta tilanteesta ja niukkuudesta huolimatta As Oy Koskentien asunnot olivat monelle asukkaalle huomattava parannus aiempiin asuinoloihin. Esimerkiksi asuntojen standardivarusteista sähköhella ja vesivessa olivat monille uusinta uutta.

  Kiinteistö myös työllisti, sillä sen rakennuksia ja piha-alueita hoitivat talonmies, kaksi aputalonmiestä sekä kirvesmies.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  As Oy Koskentien rakennukset rajaavat korttelin keskelle kiinteistön piha-alueen. Litukankadun pohjoispuolella sijaitsevat Saukonpuisto sekä Litukan siirtolapuutarha. Kiinteistön piha-alue on pinnanmuodoltaan kumpareinen ja pihalla on runsaasti erilaisia havu- sekä lehtipuita (mm. mäntyjä, koivuja sekä pihlajoita). Piha-alueella sijaitsee myös istutusalueita sekä -astioita, monia pensaita, lasten leikkipaikkoja (hiekkalaatikkoja, keinuja yms.), sorapintaisia kulkuväyliä, jätepisteitä sekä matto- ja pyykkitelineitä.

  Lisäksi Ilmarinkadun varressa olevien lamellitalojen etelä- ja itäsivustoilla on asfaltoidut kulkuväylät sekä pienehköt parkkialueet. Lisäksi Ilmarinkatu 47 liikesiiven ja asuinrakennuksen pohjoissivulla kulkee asfaltoitu kulkuväylä.

  Kirjalliset lähteet:
  Arkimies, Kirsikka, Hyttinen, Hannu (toim.) (2001), Me koskentieläiset, As Oy Koskentie, Hämeen Kirjapaino, Tampere.

  Hakkarainen, Linda (2011), Rakennetun ympäristön inventointi - Tampereen Kaleva, Ympäristöteknologian koulutusohjelman opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105269861

  Hildén, Juhani (1996), Kaikkien aikojen Kaleva, Tampere-Seura ry, 79, Kirjapaino Hermes Oy, Tampere.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 13
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 15
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 16
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 17
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 18
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 19
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 20
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 21
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 22
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 23
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 24
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 25
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 26
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 27
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 28
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 29
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 30
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 31
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 32
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 33
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 34
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 35
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 36
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 37
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 38
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 39
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 40
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 41
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 42
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 43
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 44
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 45
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 46
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 47
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 48
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 23.07.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 216
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 13.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 217
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 13.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 218
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 13.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 219
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 13.08.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 220
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 13.08.2013
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Asunto Oy Koskentie / Litukankatu 6 Litukankatu 6 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Asunto Oy Koskentie / Litukankatu 8 Litukankatu 8 asuinrakennus - kerrostalo
  huoltorakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003 Asunto Oy Koskentie / Litukankatu 10 Litukankatu 10 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  004 Asunto Oy Koskentie / Litukankatu 12 Litukankatu 12 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  005 Asunto Oy Koskentie / Ilmarinkatu 37 / Litukankatu 2 Kaupinkatu 23 / Litukankatu 2 / Ilmarinkatu 37 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  006 Asunto Oy Koskentie / Ilmarinkatu 39 Ilmarinkatu 39 asuinrakennus - kerrostalo
  liike- ja asuinrakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  007 Asunto Oy Koskentie / Ilmarinkatu 41 Ilmarinkatu 41 asuinrakennus - kerrostalo
  liike- ja asuinrakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  008 Asunto Oy Koskentie / Ilmarinkatu 43 Ilmarinkatu 43 asuinrakennus - kerrostalo
  liike- ja asuinrakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  009 Asunto Oy Koskentie / Ilmarinkatu 45 Ilmarinkatu 45 asuinrakennus - kerrostalo
  liike- ja asuinrakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  010 Asunto Oy Koskentie / Ilmarinkatu 47 Ilmarinkatu 47 asuinrakennus - kerrostalo
  liike- ja asuinrakennus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  011 Asunto Oy Koskentie / Litukankatu 4 Litukankatu 4 autotalli
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Kalevan kirkko ja kaupunginosa Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kalevan RKY-alueen rakennetun ympäristön esitarkastelu Tampere
   
    Muu
   
  10.06.2013  
  Avaa Täydennysrakentaminen Tampereen kaupungin, Kalevan kaupunginosassa, As Oy Koskentien tontilla, korttelissa XXI / 348 / 2 Tampere
   
    Muu
   
  01.01.2008 31.12.2008

Kartta