Tutkimushanke Maisemainventointi - Pellervon koulu

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Maisemainventointi - Pellervon koulu
  Hankkeen tyyppi:
  Maisemahistorian selvitys
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Työn tavoitteena on löytää asemakaavoitukselle ja jatkosuunnittelulle keinoja hyvän ja korkeatasoisen ympäristön kehittämiseksi suunnittelualueelle. Työssä tarkastellaan sekä täydennysrakentamisen vaikutusta kaupunkimaisemaan ja viherrakenteeseen että täydennysrakentamisen merkitystä sosiaalisessa,

  ekologisessa, esteettisessä ja kulttuurihistoriallisessa mielessä.

  Selvityksen laadinnassa on käytetty apuna Tampereen kaupungin paikkatietoaineistoja ja rekistereitä sekä Selvitys- ja arviointiryhmän laatimia, kantakaupunkia koskevia luonto- ja maisema-analyysejä. Kirjallisina lähteinä ovat toimineet: Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys (Tampereen kaupunki 2008), Juhani

  Hildénin Kaleva-kirja (2003) sekä Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 -julkaisu.

  Elottoman luonnon ja maisemarakenteen selvityksistä on vastannut ympäristösuunnittelija FM Saija Torniainen. Sosiaalisen ympäristön selvityksistä on vastannut suunnittelusihteeri Henna Blåfield ja rakennettua ympäristöä analysoinut arkkitehti Anna-Leena Toivonen. Tilastoanalyysit on laatinut erikoissuunnittelija Erkki Kuusela. Valokuvat on ottanut Saija Torniainen.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Tampereen infra / Suunnittelupalvelut
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2009
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2010

Liitetiedostot

 •  

  5778271296011139.pdf

  • Kuvaus: raportti
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaleva Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pellervon koulu (purettu)   Kaleva
   
  Pellervonkatu 20 opetus