Tutkimushanke Valkeakoski Haukila Koirankivi - Miekan löytöpaikan kaivaustutkimus 2017

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Valkeakoski
  Nimi:
  Valkeakoski Haukila Koirankivi - Miekan löytöpaikan kaivaustutkimus 2017
  Hankkeen tyyppi:
  Kaivaus
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Pirkanmaan maakuntamuseo järjesti kesällä 2017 Valkeakosken Haukilan Koirankiven muinaisjäännöksellä tutkimuskaivauksen, jossa nostettiin maasta edellissyksynä metallinetsinnässä havaittu ja maahan jätetty miekka. Tutkimusalueelta löydettiin rautakauden loppuun ajoittuva polttokenttäkalmisto, joskin tutkittu alue sijaitsi ilmeisesti kalmiston reuna-alueella. Löytöinä saatiin miekan lisäksi talteen mm. kirves, sulanutta pronssia, kuparipellin pala, ihmisluita, karhun kynsiä, luuesineen fragmentti ja keramiikkaa vähintään kahdesta eri astiasta. Ilman tutkimusta miekka olisi helposti voitu tulkita kätköksi tai jopa irtolöydöksi, sillä maaperä paikalla oli tiivistä ja pääosin hiiletöntä, ja löydöt sijaitsivat harvassa. Signaalikartoituksen ja kairausten perusteella paikalla sijaitsee kuitenkin laaja ja runsaslöytöinen kalmisto. Paikan tarkempi käyttöhistoria sekä kalmiston laajuus, luonne ja käyttöaika voidaan parhaiten selvittää laajemmissa tutkimuksissa. Kohteen jatkotutkimukset voivat myös valottaa laajemmin Vanajaveden ympäristön merkitystä ja asemaa rautakauden ja keskiajan taitteessa. Kaivauksen maanäytteistä ja esineistä teetettiin erilaisia analyysejä. Raportissa esitetyt analyysitulokset ovat alustavaa, julkaisematonta tietoa. Analyysien lopulliset tulokset julkaistaan tieteellisissä artikkeleissa, jotka raportin valmistumisen hetkellä ovat vasta tekeillä. Tietoihin viitattaessa on käytettävä näitä myöhemmin ilmestyviä julkaisuja
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  KYY/Ulla Moilanen

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Pirkanmaan maakuntamuseo järjesti kesällä 2017 tutkimuskaivauksen Valkeakosken Haukilassa, Haukila Koirankivi–nimisellä muinaisjäännöskohteella (muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000030142). Tutkimuspaikalla oli syksyllä 2016 tehty metallinetsinnässä havaintoja mahdollisesta rautakautisesta kalmistosta. FM Ulla Moilanen sai Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastolta apurahaa kaivauksen analyysikuluihin. Kaivauksen kustannuksiin osallistui myös Haukilan maatalousyhtymä. Kaivauksen tavoitteena oli tutkia syksyn 2016 löytöpaikka, johon oli jätetty miekka. Miekan löytyminen oli näytetty alueella kuvatussa TVsarjassa, jolloin löytöpaikka ja edelleen maassa oleva miekka olivat tulleet yleiseen tietoon. Pelättiin myös, että maa-perän avaaminen esineen paljastamiseksi jouduttaisi esineen tuhoutumista. Kaivauksessa miekka nostettiin maasta konservointia ja tutkimusta varten sekä selvitettiin tarkemmin miekan löytöpaikan luonnetta. Mahdollinen hautapaikka oli myös valmistauduttu tutkimaan erilaisia tutkimus- ja analyysimenetelmiä hyödyntäen.

  Tutkimus toteutettiin kahden viikon aikana kesäkuussa 2017 Museoviraston myöntämän tutkimusluvan (MV/75/05.04.01.02/2017) ehdoin. Kaivausjohtajana toimi FM Ulla Moilanen ja apulaistutkijana FM Jasse Tiilikkala. Ulla Moilanen vastasi mm. kenttätyön suunnittelusta ja johtamisesta, sanallisesta dokumentoinnista ja valokuvaamisesta. Jasse Tiilikkala vastasi kentällä takymetrimittauksista, kaivauskarttojen piirtämisestä ja fotogrammetrisesta dokumentaatiosta. Kaivajina toimi Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoita osana syventäviin opintoihin kuuluvaa kaivauskurssia. Opiskelijoista mukana olivat Kaisa Autere, Riina Hämäläinen, Johanna Roiha, Helena Wahala ja Jesper Wallenius, joista kukin osallistui kaivaukseen 1-3 päivän ajan. Kaivaustyöhön osallistuivat kahden päivän ajan myös Kreetta Lesell Pirkanmaan maakuntamuseosta ja FM Mikko Hietala. Muutamana päivänä mukana oli Pirkanmaan maakuntamuseon harjoittelija, historian opiskelija Joni Sipiläinen. Kohteen löytäneistä metallinetsijöistä (Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry) kaivaustyöhön osallistuivat Jussi Nieminen ja Pekka Kupila, kumpikin yhden päivän ajan. Reijo Hyvönen ja Tomi Virtanen tekivät kaivausalueen ympäristössä metallinilmaisimilla signaalikartoitusta, jonka perusteella alueelta voitiin haarukoida mahdollisia löytökeskittymiä.

  Kaivauksessa avattiin miekan löytöpaikan ympärille yhteensä 9 m² kokoinen alue (3 m x 3 m), joka tutkittiin kokonaisuudessaan, kaivettiin pohjaan saakka ja peitettiin kaivauksen jälkeen. Kaivausolosuhteet olivat vaihtelevat. Kaivauksen loppupuolella olosuhteet olivat heikot sateesta johtuen, eikä edes katoksen avulla saatu estettyä reunaosia tulvimasta.

  Jälkityöt tehtiin Pirkanmaan maakuntamuseon tiloissa museokeskus Vapriikissa. Jälkitöissä kaivausjohtaja vastasi löytöjen lopullisesta luetteloinnista, analyysien/näytteiden valinnasta ja toimittamisesta jatkokäsittelyyn sekä kuvien luetteloinnista Tampereen museoiden Siiri-tietokantaan. Hän myös laati ja kokosi raportin. Apulaistutkija vastasi jälkitöissä mittausdatan käsittelystä, karttojen puhtaaksi piirtämisestä sekä löytöjen alustavasta luetteloinnista. Kaivauksen metalliesineistä teki pXRF-analyysin FM Jussi Kinnunen Vapriikissa Pirkanmaan maakuntamuseon tiloissa, makrofossiilianalyysin maanäytteistä FM Santeri Vanhanen Helsingin yliopistossa ja luulöytöjen osteologisen analyysin FM Anne-Mari Liira Turun yliopistossa. Kaivaukselta otettuja pieniä maanäytteitä toimitettiin Helsingin yliopistoon FM Tuija Kirkiselle mikroskooppitutkimuksiin mahdollisten karvojen ja kuitujen varalta. Esineiden konservoinnista vastasi Konservointipalvelu Löytö Oy. Ajoitusnäytteet lähetettiin Uppsalaan, Tandem/Ångström-laboratorioon. Alkuperäistä raporttia säilytetään Pirkanmaan maakuntamuseossa. Raportin kopio on toimitettu Museoviraston arkistoon ja maanomistajalle Axel Holmbergille. Raportti on saatavilla sähköisesti Pirkanmaan maakuntamuseon ja Museoviraston tietokannoista. Kaivauksen muuta aineistoa (esim. kuvia) on selattavissa myös Tampereen museoiden Siiritietokannassa. Kaivauksen esine- ja luulöydöt on luetteloitu KM-kokoelmiin.

  Pirkanmaan maakuntamuseo ja maanomistaja päättivät olla tiedottamatta kaivauksesta kenttätyön aikana löytöpaikan rauhoittamiseksi. Kaivauksen jälkeen tutkimuksesta tiedotettiin Pirkanmaan maakuntamuseon sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter). Löydöt herättivät runsaasti kiinnostusta ja niistä kerrottiin laajasti valtakunnallisessa lehdistössä, mm. Aamulehdessä ja Iltalehdessä sekä Ylen TV-uutisissa.

  Hankealue:
  Ks. raportti (liitetiedosto)
  Menetelmät:
  Ks. raportti (liitetiedosto)
  Tulokset:
  Ks. raportti (liitetiedosto)
  Löydöt:
  KM 41247: 1–147 (ks. raportti ja löytöluettelo, liitteenä)

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 01.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 01.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 5
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 12.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 8
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 12.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 9
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 12.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 10
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 13.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 12
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 14.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 14.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 15
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 14.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 16
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 15.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 17
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 14.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 18
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 14.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 19
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 14.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 20
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 21
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 25
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 26
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 27
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 28
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 29
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 30
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 31
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 32
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 33
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 34
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 36
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 37
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 38
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 39
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 40
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 20.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 41
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 20.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 42
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 20.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 44
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 21.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 45
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 21.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 50
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 21.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 51
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 21.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 52
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 21.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 53
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 16.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 54
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 15.09.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 55
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 19.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 56
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 15.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 57
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 22.06.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 58
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 11.12.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 59
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 11.12.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 60
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 12.12.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 62
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 13.12.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 63
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 13.12.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 64
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Jasse Tiilikkala
  • Kuvausaika: 13.12.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 287
  • Alanumero: 65
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ulla Moilanen
  • Kuvausaika: 13.08.2017
  Avaa

Liitetiedostot

 •  

  Haukila Koirankivi 2017 Löytöluettelo.pdf

  • Kuvaus: Löytöluettelo
  Lataa

  Valkeakoski Haukila Koirankivi2017_Moilanen2018.pdf

  • Kuvaus: Kaivausraportti liitteineen
  Lataa

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Valkeakoski
   
    Haukila Koirankivi     1000030142 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös rautakautinen
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Valkeakoski
   
    Haukilan-Mälkiäisen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö